REG | 19/04/2017  OdR

Simulareg: el món virtual dels regants

Simulareg és una eina disponible a internet que permet calcular els efectes de diferents escenaris, estratègies i casuístiques de reg, sense cap tipus de risc econòmic ni productiu abans de ser aplicades a la realitat.

Simulareg pretén ser un entorn d’aprenentatge on l’usuari, mitjançant una guia didàctica o per iniciativa pròpia, incorpori coneixements del comportament de les plantacions respecte els regs aplicats. En qüestió de minuts es pot crear un escenari virtual i posteriorment definir la estratègia de reg que hi aplicarem, a la vegada que n’observem els seus efectes.

 

Com funciona?

 

El primer pas és registrar-nos per tal de poder guardar i recuperar totes les proves que fem. Un cop registrats, el següent pas és definir els escenaris sobre els quals volem experimentar. A cada escenari l’identificarem per distingir-lo de la resta de proves i en definirem les característiques bàsiques: quina climatologia volem que tingui, quin cultiu hi posarem i com estarà plantat, en quin tipus de sòl ho farem, i quin sistema de reg s’utilitzarà per regar.

Un cop definits els escenaris podem crear les programacions de reg per cadascun dels escenaris. Aquestes programacions de reg seran anuals i es dividiran en períodes més petits que podrem ajustar a conveniència. En podem crear tantes com vulguem i cada vegada que en creem una podem comprovar-ne els seus efectes.

Per tal de poder definir les dosis de reg més apropiades a les programacions, l’eina ofereix informació per ajudar a prendre aquestes decisions mostrant gràfiques de: la evapotranspiració, la precipitació diària i l’acumulada, la corba del coeficient de cultiu (Kc) i la corba de sensibilitat d’aquest. Aquestes dades, en general, també són disponibles en el dia a dia dels regants.

D’altra banda, un cop definida una programació, podem simular-la per veure quin efecte té sobre la plantació de l’escenari. Dades com la quantitat de reg diari i acumulat, l’estimació de la producció potencial, la disponibilitat d’aigua al sòl i el drenatge són resultats de les simulació de programacions de reg en un entorn virtual concret. Les dades es mostren a l’usuari per a fer visibles els efectes de les seves decisions i ajudar a comprendre’n les raons.

 

L’expert

 

Simulareg conté un recomanador de programacions de reg que anomenem l’expert. L’expert, a la vegada que l’usuari, genera la seva programació de reg ajustant la dosi segons les necessitats de la plantació i les condicions de l’escenari virtual. Aquesta programació es genera seguint el patró de reg d’exemples basats ens experiències prèvies similars, juntament amb totes les dades disponibles (meteorologia, tipus de plantació, etc). Un algorisme d’intel·ligència artificial cerca en una base de dades d’exemples (prèviament validats per experts agrònoms) el cas més semblant a l’entorn virtual i l’adapta al cas d’estudi. A posteriori, cada vegada que creem una programació, l’expert, basat en models agronòmics també crea una recomanació de reg basada en l’exemple adaptat i tenint en compte tota la informació disponible, decidint amb una periodicitat diària la millor dosi a aplicar.

Mitjançant la comparació d’ambdues programacions de reg, la de l’expert i la de l’usuari, podrem comprovar en primera instància quins efectes tenen, les raons per les quals l’expert ha pres les seves decisions i si hi ha diferències entre les dues estratègies. En qualsevol cas, ens podrem ajudar de totes les dades disponibles, així com dels missatges que l’expert genera en cada simulació per evidenciar alguns punts de millora a les programacions de l’usuari.

Simulareg és el fruit d’un projecte Life+, el projecte IES que van implementar el consorci format per Eurecat, l’Institut de Recerca i Tecnologia dels Aliments (IRTA) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) entre els anys 2012-2015. El DARP és l’entitat que actualment potencia l’ús de l’eina Simulareg en els seus cursos de formació en reg i qui s’encarrega del seu manteniment i evolució. Durant el passat 2016 es va fer una renovació de la interfície gràfica d’usuari fent-la molt més amigable, senzilla, atractiva i entenedora per als usuaris.

El simulador de reg ha estat utilitzat i validat en diverses plantacions comercials de les terres de Lleida amb cultius tan diversos com pomeres, albercoquers, panís o blat; permetent estalvis de fins al 18% en el consum d’aigua i millorant un 33% la productivitat de l’aigua. A la vegada, l’eina ha estat utilitzada en formacions presencials i a distància que s’han dut a terme a la xarxa d’Escoles Agràries de Catalunya i on els seus usuaris l’han qualificat amb un 97% com una eina útil per a l’aprenentatge de bones pràctiques en reg.

Tots els lectors d’aquesta comunicació que vulguin rebre suport de com utilitzar l’eina i/o estiguin interessats en continuar aprofundint en la utilització del simulador només s’han de posar en contacte amb reg@ruralcat.net o info@ies-sim.com.

 

Josep Pijuan
Eurecat

 

Informació relacionada