DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL | 15/10/2010  RuralCat

Organitzacions agràries reivindiquen la capacitat del sector per generar ocupació femenina

Amb motiu del Dia internacional de la Dona Rural, que es celebra el dia 15 d'octubre, l'Àrea de la Dona de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores i Ganaderos) vol reivindicar la capacitat del sector agrari per generar ocupació femenina en el medi rural.

Elena Espinosa durant el lliurament dels Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals. Font: MARM.

 

"L'absència de dades i estadístiques sobre el treball de la dona en el camp i les desigualtats jurídiques i socials, són els principals handicaps perquè la força laboral de la dona rural desenvolupi tot el seu potencial al nostre país", ha assenyalat Dolors Puigalzina, responsable de l'Àrea de la Dona de JARC-COAG.
 
Segons les dades de l'organització, el 40% de les explotacions agràries de la Unió Europea estan gestionades per dones. En aquest sentit, des de l’organització agrària s'insta al Govern a què es treballi en diferents àmbits perquè es  faci visible el paper de la dona en el desenvolupament del medi rural i d'aquesta manera es puguin implementar les mesures oportunes com, per exemple, la publicació de dades sobre el treball que exerceixen les dones en el medi rural i en les explotacions agrícoles i ramaderes.
 
Les dues organitzacions consideren imprescindible que el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) posi en marxa una campanya d'informació perquè agricultores i ramaderes coneguin els nous drets que recull el Reial decret sobre titularitat compartida de les explotacions agràries aprovat el març del 2009.
 

A Catalunya

Segons dades de l’estudi sobre la nova Llei de cotitulars a les explotacions agràries, Catalunya és la comunitat autònoma que compta amb més dones cotitulars de l’Estat. Lleida la que més en té de Catalunya, seguida de Tarragona, Girona i Barcelona. També a Catalunya és on més dones emprenedores innovadores en l’agricultura i ramaderia hi ha.
 

Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals

En el marc de la celebració del Dia Interncional de la Dona Rural s'ha dut a terme la primera edició dels Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals que atorga el MARM. Entre les guanyadores hi ha una catalana, Maria Àngels Rial, Fundadora de l'empresa Semen Cardona, líder estatal en la producció de dosis de semen porcí multigenètic per a inseminació artificial.
 
Rial forma part d'un total de 20 dones que han estat premiades pel desenvolupament dels seus projectes originals i innovadors en el medi rural. Amb aquest premi, el Ministeri atorga unes ajudes de 25.000 euros a cadascuna de les premiades amb l'objectiu de posar de manifest les potencialitats de la dona com a agent de desenvolupament del medi rural.
 
A més del premi en efectiu, les premiades tindran una adhesió formal a la xarxa d'excel·lència e Innovació d'Iniciatives per a dones en el medi rural en el marc de la xarxa rural Nacional. Aquesta adhesió ha de servir per revaloritzar i difondre les seves iniciatives tan a nivell nacional com internacional. El Ministeri ha basat la seva decisió final en aspectes com el caràcter sostenible de la proposta, la originalitat i la innovació del contingut, la contribució a la millora de la qualitat de vida de la població rural i la presència de dones en els òrgans de presa de decisions.