RACES AUTÒCTONES | 18/10/2010  RuralCat/DAR

El DAR i Februpi col·laboren en la millora de la vaca bruna dels Pirineus

El Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural (DAR) i la Federació de Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) han signat un conveni de col·laboració per al control de rendiments de la raça i la seva inclusió al Llibre Genealògic. El conveni compta amb un pressupost de 67.000 euros, dels quals el DAR n'aporta 50.000, i els 17.000 restants la Februpi.

vaca_bruna_101810supral

Vaca bruna dels Pirineus.

 

El programa de control de rendiments de la raça bruna dels Pirineus proporciona informació per a la gestió del Llibre Genealògic de la raça, dades elaborades que permeten comparar productivament l’explotació de cada ramader amb les d’altres ramaders i, finalment, una sèrie d’informacions referents a dades estadístiques d’interès per a l’Administració.
 

Avantatges del control de rendiments

Un control de rendiments eficaç suposa anotar cada dia tots els fets rellevants que es detecten en la ramaderia: cobriments, parts, pesades, etc, i enviar els registres al centre on es processin les dades com més aviat millor. La presa de dades s’ha de convertir en una feina més de l’explotació ja que només d’aquesta manera es pot conèixer efectivament els animals i quina és la situació real del ramat.
 
Els tècnics s’encarreguen d’elaborar la informació recollida, de manera que el ramader disposi d’un historial actualitzat de cadascun dels seus reproductors, del valor genètic d’aquests, i d’una descripció global de la seva ramaderia en valors absoluts i en comparació amb les altres. Tot programa de control de rendiments consisteix en recollida de dades de camp, registre en suport informàtic i informació que reverteix en el ramader i l’Administració.
 

Fins a 615 euros per vaca bruna

El DAR ha fet en els darrers anys una aposta decidida per al foment de les races autòctones catalanes, i en especial de la vaca bruna dels Pirineus. De fet, en el conjunt d’Europa, la majoria de governs estan realitzant actuacions adreçades a la preservació d’aquestes races i a la recerca de sistemes que en garanteixin la seva rendibilitat comercial, evitant així que aquests exemplars acabin sent testimonials. Catalunya se situa en aquesta línia de preservació i potenciació comercial. De fet, aquest és un dels eixos estratègics de la ramaderia catalana.
 
Aquest tipus d'actuacions de foment es financen a través de diverses línies d’ajut per diferents conceptes, algunes en el marc del Programa de Desenvolupament Rural o de la Declaració Única. De fet, des de l’any 2002 la bona entesa entre el DAR i el Ministeri d'Agricultura i Medi Rural i Marí ha permès que s’hagi quadruplicat l’import que reben els ramaders i associacions, passant de 37.500 euros el 2002 a més d’1.500.000 euros el 2009. D’altra banda, actualment els ramaders poden arribar a cobrar fins a 615 euros per vaca Bruna.
 
Segons el titular del DAR, Joaquim Llena, el futur d’aquesta raça radica en promocionar la seva carn a les grans ciutats, a través dels seus restaurants i establiments, ja que d’aquesta manera es podrà "posar en valor la seva carn i apreciar el que es produeix a casa nostra".
 

Característiques de la vaca bruna dels Pirineus

La vaca bruna dels Pirineus prové de la vaca autòctona catalana ubicada als Pirineus i fusionada amb bovins de raça bruna alpina que es van importar de Suïssa a finals del segle XIX i principis del segle XX. La zona d'origen va ser els Pirineus catalans, trobant-se actualment a les comarques pirinenques i prepirinenques de Catalunya, principalment al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.
 
Està classificada com a raça de protecció especial i constitueix el 80% dels bovins de carn de Catalunya. Els animals inscrits al llibre genealògic de la raça a 31 de desembre de 2009 és de 11.570 femelles reproductores, 367 mascles, repartits en 334 explotacions.