REG | 27/04/2017  OdR/RuralCat

Les comunitats de regants es reuneixen a la Catalunya central

La V Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya s'ha celebrat a Artés aquest mes d'abril. Aquesta jornada és un referent per al diàleg i l'intercanvi d'experiències en el sector.

La V Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya s'ha celebrat a Artés. Font: DARP

La V Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya s'ha celebrat a Artés. Font: DARP

Aquesta cinquena edició ha tingut lloc a la Catalunya Central, ja que cada edició s’ha fet a diferents demarcacions a Catalunya amb la intenció de ser itinerant pel territori.

Enguany, s’ha comptat amb la participació de Josep Ma Villar, catedràtic de la Universitat de Lleida, que ha exposat diferents aspectes beneficiosos i perniciosos del regadiu sobre el medi ambient. Entre els possitius hi ha la producció d’aliments per a la societat, la seguretat alimentària, el manteniment de la població en el medi i l’equilibri territorial. Pel que fa als negatius, destaquen la salinització dels sòls o la gestió dels drenatges.

A continuació, Antonio Ezquerra, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Lleida, ha exposat com la nova Llei de procediment administratiu afectarà les comunitats de regants, i quin nivell de requeriment i quins passos cal tenir en compte per complir-la.

Dins el marc de la trobada, ha tingut lloc la Tercera Assemblea General de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants de Catalunya (ACATCOR), on s’ha aprovat la memòria de 2016 i les línies generals de treball per a 2017, entre altres aspectes. Durant l’Assemblea, els patrocinadors/col·laboradors d’ACATCOR han disposat d’un espai dedicat a poder exposar diferents materials o projectes destinats a les Comunitats de Regants.

Tant en la inauguració com en la cloenda de la jornada, s’ha deixat clar la importància d’explicar a la societat els beneficis del regadiu, treballar conjuntament amb totes les administracions per millorar i modernitzar els regadius i poder ser més eficients en l’ús de l’aigua de reg, i deixar constància que els regadius són un instrument per a la seguretat alimentària del país.

Aquesta jornada, organitzada per ACATCOR i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb la col·laboració de tots els participants i les institucions del territori, ha comptat amb la presència de 130 regants de diferents comunitats de regants de Catalunya. La valoració ha estat molt bona, cosa que encoratja a mantenir aquesta trobada anualment.
 

Informació relacionada