PLA PER MILLORAR EL FINANÇAMENT | 20/10/2010  RuralCat/MARM

El MARM finança amb 4,7 milions el cost dels avals concedits per SAECA

El Ministeri d'Agricultura i Medi Rural i Marí (MARM) ha anunciat que aporta 4,7 milions per finançar el cost dels avals concedits per la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) i així facilitar l'accés a nous préstecs dins del sector agrari. Aquest suport forma part del Pla de Mesures per a la Millora de Finançament del Sector Agrari, i beneficiarà 5.747 sol·licitants, posant a la seva disposició un volum de préstecs en crèdits de nova concessió de 143 milions d'euros.

camp_marm102010cont

Font: MARM.

 

Així es desprèn de la resolució publicada recentment al Butlletí Oficial de l'Estat per la qual es concedeixen les ajudes als titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes que subscriguin, amb les entitats financeres, préstecs avalats per SAECA, sobre la base de l'Ordre Ministerial publicada el mes de març passat, per la qual s'establien les bases reguladores i la convocatòria d'aquestes ajudes.
 
El pressupost global per aquesta mesura ascendeix a 4.751.368 euros que seran distribuïts entre els beneficiaris per fer front al cost de les comissions de gestió dels avals concedits per SAECA, i la distribució anual dels quals es farà d'acord als cinc anys de vida, previstos com a termini màxim, per a l'amortització dels préstecs, segons el següent desglossament anual: 1.384.490 euros per al 2010; 1.306.387 euros per al 2011; 1.032.133 euros per al 2012; 682.937 euros per al 2013 i 345.421 euros per al 2014.
 
Aquesta mesura, que beneficiarà a 5.747 titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes, va disposar, a sol·licitud del sector, d'una ampliació del termini de presentació de sol·licituds des del 12 de juliol, termini inicial, fins al 12 de setembre.
 
La quantitat global prestada ascendeix a 143 milions d'euros, i ateny a tota la geografia nacional, essent les Comunitats Autònomes de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Extremadura les que aglutinen el 92% del volum total prestat i avalat.
 
SAECA, com a entitat col·laboradora del Ministeri per aquesta operació, procedirà pròximament a la notificació individualitzada als beneficiaris de l'import de l'ajuda concedida.
 
D'altra banda, en relació amb els temes de finançament, és important recordar que el Pla de Mesures per a la Millora del Finançament del Sector Agrari manté àdhuc obertes, fins al 20 de desembre de 2010, dues línies importants que possibiliten l'accés al crèdit per al sector agrari com són: la línia ICO-Liquiditat 2010 i el Pla d'Estímul a la Inversió en el Sector Agroalimentari (línies ICO inversió, internacional, economia sostenible i emprenedors).
 
El MARM intervé en aquestes últimes mesures ampliant la cobertura del risc (línia ICO-Liquiditat 2010) o finançant un 0,25% de l'interès (línies del Pla d'Estímul a la Inversió) per poder així donar resposta a les necessitats de finançament dels agricultors i ramaders.