SECTOR PORCÍ | 20/10/2010  RuralCat

Es convoquen els ajuts per a infraestructures de biogestió de purins porcins

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins. L'objectiu d'aquests ajuts és fomentar una gestió que permeti: reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, dur a terme la valorització agrícola del digerit i facilitar la gestió i el tractament del nitrogen a les zones vulnerables o amb alta concentració ramadera.

porc_dar_102010supral

Font: DAR.

 

Les activitats subvencionables

D'una banda són subvencionables les instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses d'explotacions ramaderes intensives o basses col·lectives. És a dir, les plantes de digestió anaeròbia construïdes sobre les basses d'emmagatzematge de purins de les explotacions individuals o sobre les basses d'emmagatzematge de purins col·lectives, que aprofiten les infraestructures ja existents i les adapten a les corresponents cobertes de baix cost que milloren el procés de digestió anaeròbia i eviten les emissions de metà a l'atmosfera. El biogàs produït es pot eliminar mitjançant la combustió directa en torxa (aconsellable per a les explotacions amb una baixa producció de purí), o, si escau, l'aprofitament energètic per a l'ús posterior a l'explotació mateixa o en altres aplicacions. El termini per a presentar la sol·licitud comença el 21 d'octubre i finalitza el 8 de novembre.
 
De l'altra, són subvencionables les instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials. S'entén que aquestes són les plantes que utilitzen digestors de tecnologies avançades, que tracten els purins d'una sola granja amb altres substrats, emmagatzemen biogàs i el valoritzen energèticament. Les pot gestionar una entitat pública o privada i, per als casos de zones vulnerables i d'alta concentració ramadera, aquestes instal·lacions poden complementar la biodigestió anaeròbia amb processos que millorin la gestió del nitrogen com la separació de sòlid i líquid, l'eliminació o la reducció o recuperació de nitrogen. El termini per a presentar la sol·licitud comença el 21 d'octubre i finalitza el 20 de novembre.