PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL | 25/10/2010  RuralCat /AlimenCat

El DAR publica la regulació de la comunicació prèvia dels ajuts per a la millora dels productes agraris

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la regulació de la comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, per a les futures convocatòries d'aquests ajuts fins a la finalització del període de vigència del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2007-2013. El termini per a presentar les sol·licituds comença el 23 d'octubre i finalitza el 30 de juny de 2013.

formatges070910supral

 

L'objecte de la publicació de la regulació és que els interessats en sol·licitar els ajuts que s'estableixin en el marc del PDR per al període de programació 2007-2013 puguin iniciar els seus projectes d'inversió abans de la publicació de la convocatòria de les següents actuacions:
  • Ajuts a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i forestals.
  • Ajuts a inversions en zona periurbana per a la millora dels processos de comercialització dels productes agraris no inclosos en territori Leader.
  • Línia de préstecs en règim d'ajuts de minimis per a les inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i alimentaris.

A qui va dirigit?

A empreses que realitzen processos de manipulació, transformació i comercialització dels productes de l'annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, llevat dels productes de pesca, que tinguin previst acollir-se als ajuts esmentats.
 
D'una banda, la comunicació prèvia a l'inici de les inversions comportarà la sol·licitud de visita dels òrgans competents del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) amb la qual es comprovarà que no han estat iniciades les actuacions per a les quals es pretén sol·licitar l'ajut. De l'altra, els interessats podran iniciar les actuacions a partir de l'endemà de la presentació al DAR de la comunicació prèvia.
 
L'efecte de la presentació d'aquesta comunicació i la realització de la visita de comprovació de no-inici de les inversions, és únicament la constatació d'aquest fet i determinarà el moment en el qual s'han iniciat les inversions, sense que en cap cas suposi la subvencionabilitat ni l'elegibilitat de les inversions previstes.