ELS PITA 2010 | 26/10/2010  RuralCat/AlimenCat

La convocatòria per als PITA 2010 finalitza aquesta setmana

Aquesta setmana finalitza el termini per presentar les candidatures a la nova edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA), que convoca el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).

Detall del cartell del PITA 2010. Font: DAR.

 

El PITA està destinat a les empreses del sector agroalimentari, a l'agroindústria i a les seves entitats associatives que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones pràctiques.
 

La convocatòria estableix dos tipus de premis

 
El DAR atorga dos premis PITA, un per a l'empresa agrària per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector; i un a l'agroindústria per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària. Els premis estan dotats amb 6.000 euros cadascun, i també hi han dues nominacions, cadascuna de les quals tindrà una dotació econòmica de 2.000 euros.
 
El jurat està constituït per dues persones representants del món universitari, dues de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, quatre del DAR, i el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que actuarà com a president.
 
El DAR va crear i convocar el PITA amb la finalitat de fomentar i incentivar el sector agrorural a realitzar actuacions innovadores i capdavanteres que signifiquin una novetat tecnològica per a l'empresa, mitjançant la representació d'un nou producte o procés independentment de la seva existència en el mercat. Amb aquest premi es pretén que el teixit agroalimentari esdevingui capdavanter en la innovació i que el sector agrari sigui capaç de donar respostes a les necessitats de la nostra societat, que està orientada a la demanda de productes de qualitat, segurs i produïts d'una manera respectuosa amb el medi ambient i el benestar animal.