350 HECTÀREES A REPARTIR | 27/10/2010  RuralCat/DAR

El DAR convoca la concessió i el repartiment de drets de nova plantació de vinya

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha convocat la concessió i repartiment de drets de nova plantació de vinya per a la campanya 2010/2011. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 15 de novembre de 2010.

vinyes infoagricultura 11262010 cont.jpg

La superfície total a repartir és de 350 hectàrees, que es poden distribuir en un màxim de tres hectàrees por sol·licitant.

 

Per a plantadors de vinya inscrits al Registre vitivinícola

 

Poden acollir-se a la convocatòria les persones físiques entre 18 i 39 anys, que s'hagin incorporat a l’activitat agrària com a titulars d’explotació agrària prioritària o que pretenguin exercir l’activitat agrària o ho hagin sol·licitat en la darrera convocatòria, a condició que en els propers 6 mesos, a comptar de la data de sol·licitud de drets d’aquesta reserva, presentin la seva incorporació definitiva.
 
La resolució de la concessió definitiva del dret estarà condicionada a la resolució d'atorgament de l'ajut a la incorporació. Seran prioritàries les que s'incorporin a través d'un cessament de l'activitat agrària.