AGRICULTURA | 27/09/2016  IRTA

El sistema Cleanleach inicia la fase d'explotació per la seva implantació

Un cop finalitzada la fase d'execució tècnico-científica i publicats els resultats, el projecte Cleanleach® entra en fase d'explotació per a la seva implementació. El sistema permet recircular els lixiviats del sistema de reg (de planta ornamental, jardins...) i aprofitar part dels nitrats i fosfats com a fertilitzant o bé tractar-los mitjançant processos naturals.

El viver Sala Graupera tracta els seus lixiviats el sistema Cleanleach

El viver Sala Graupera tracta els seus lixiviats el sistema Cleanleach

El projecte Cleanleach® del programa Eco-innovation de la Unió Europea (ECO/12/332862) ha estat coordinat per l’IRTA i participat per tres empreses: Naturalea, Buresinnova (Catalunya) i Salix (UK).

El sistema Cleanleach® permet recircular els lixiviats del sistema de reg (de planta ornamental, jardins...) i aprofitar part dels nitrats i fosfats com a fertilitzant o bé tractar-los mitjançant processos naturals. El projecte proporciona als sectors del viverisme i arquitectura vegetal una solució tecnològica de baix impacte ambiental de reducció de contaminants que ha estat registrada (sistema Cleanleach®). Actualment, el projecte entra en fase d’explotació per a la seva implementació.

Els resultats assolits amb el projecte estan disponibles a la plana web www.cleanleach.eu. A Catalunya, s’han realitzat millores en la planta pilot del IRTA del centre de Cabrils i el sistema s’ha construït a escala real a Vivers Sala Graupera (Sant Andreu de Llavaneres, Maresme).

Per a més informació: Dra. Rafaela Cáceres, rafaela.caceres@irta.cat - 93 467 40 40 extensió 1213.