FERTILITZACIÓ | 30/09/2016  RuralCat

Full informatiu núm. 14 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya central

L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha editat el Full informatiu núm. 14 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya central, dedicat a la fertilització dels cultius extensius d'hivern.

Camp de colza. Font: Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes

Camp de colza. Font: Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes

Aquest full informatiu ens aconsella sobre la fertilització nitrogenada, fosfòrica i potàssica i el tipus d’anàlisi de sòl abans de la sembra. També informa sobre com fer la planificació de l’adobatge de fons i aporta varies recomanacions genèriques.

Recorda que aquest document i altre informació tècnica sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals, la pots trobar al web de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes.

A més, a Ruralcat també trobaràs altres oficines virtuals que poden ser del teu interès com: Sanitat vegetal, xarxa-i.cat, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament i Suport a la Indústria Agroalimentària.