REG | 04/10/2016  OdR

Bona valoració de la jornada "Instal·lacions de reg a baixa pressió"

Els 80 assistents a la jornada varen poder escoltar com s'estan realitzant diferents estudis, assajos i innovacions per aconseguir regar de forma uniforme diferents cultius amb una pressió màxima a l'emissor de 2 kg/cm2 .

Imatge de la jornada. Font: OdR

Imatge de la jornada. Font: OdR

En el marc de la 62ª Fira Agrària de Sant Miquel, l’Oficina del Regant va organitzar la jornada tècnica “Instal·lacions de reg a baixa pressió”, durant la qual una vuitantena d’assistents varen poder escoltar com s’estan realitzant diferents estudis, assajos i innovacions per aconseguir regar de forma uniforme diferents cultius amb una pressió màxima a l’emissor de 2 kg/cm2 .

Va obrir la jornada el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Antoni Díaz, qui va destacar la importància de disposar de coneixements que permetin millorar l’eficiència del reg i modernitzar les infraestructures per treballar a més baixa pressió i obtenir un estalvi energètic important.

 

Exposició dels resultats dels assajos del CSIC

 

Nery Zapata i Enrique Playán explicaren que els assajos del CSIC mostren que la uniformitat de reg i els rendiments agronòmics a baixa pressió són iguals o similars que quan utilitzen pressions més elevades. També remarcaren la necessitat d’una bona planificació i disseny de reg per baixar els costos d’instal·lació i ser més eficients. Els assajos a 18*18 m en aspersors i a pressions de 2 i 3,5 kg/cm2 no van mostrar diferències significatives en la uniformitat ni en el rendiment en les 12 parcel·les experimentals de panís de que disposen. Si que s’observa una distribució diferent en els aspersors de baixa pressió i velocitats del vent moderades que mostren les mateixes desviacions en la baixa pressió que en la alta. Les uniformitats observades van des del 65 % al 85 %.

 

Les empreses van aportar la seva experiència

 

Xavier Petit va explicar les experiències que ASG està recollint en la zona de regadiu del Canal Segarra-Garrigues amb el reg enterrat i va incidir en la necessitat de ser molt curós en la seva instal·lació i usar el GPS per a poder solucionar problemes que puguin sorgir durant l’ús de la instal·lació. També va insistir en planificar molt bé la doble collita ja que s’ha de manejar molt bé el reg enterrat a l’estiu quan és difícil disposar de la humitat superficial adequada per a la nascència. Finalment, va valorar que globalment és un bon sistema i que estalvia aigua.

Raul Marcos va explicar els sistemes de reg a baixa pressió en pivot que l’empresa Valmont ofereix per aconseguir una cobertura total en parcel·les irregulars, amb pendents o en zones de vent. L’aspersió a baixa pressió la tenen en el seu pla de negoci i és una opció ja considerada en moltes zones de regadiu del món.

 

El vent és un factor clau en la uniformitat del reg

 

Xavier Guixà va explicar els primers resultats en aspersors a baixa pressió arrel de l’inici d’un treball iniciat entre l’Oficina del Regant, el Departament d’Enginyeria Agroforestal de la UdL i Infraestructures.cat.

Primer va aportar una dada significativa per abordar el tema de la baixa pressió i l’estalvi que pot significar en energia i en diners. Una reducció de 10 mca en el bombament d’aigua signifiquen 35 euros/ha d’estalvi.

Respecte al treball iniciat les primeres dades apunten cap a qüestions ja descrites en els manuals tècnics de reg però corroborades per l’empírica d’aquest treball que formarà part d’un treball de Grau d’un estudiant d’Enginyeria Agrària.

Així, la conclusió és que el vent és el factor que perjudica més la uniformitat del reg i que marcs en disposició triangular tenen millors resultats que els quadrats. També, i com a aportació complementària als altres ponents, va deixar clar que en aquests moments ja hi ha tecnologia que permet dissenyar la instal·lació sota el paràmetre de baixa pressió. Al marc 18*18 i a 2 kg/cm2 s’han obtingut uniformitats de fins al 80 % a velocitat del vent de 1-2 Km/h.

La Jornada va finalitzar amb una taula rodona en la que diferents assistents van aportar la seva experiència respecte la temàtica de la jornada.

 

Informació relacionada