FERTILITZACIÓ | 04/10/2016  DARP/RuralCat

El DARP vol aprovar al 2017 el Decret per l'Estratègia integral de les dejeccions ramaderes

L'estratègia té tres objectius: millorar la gestió de les explotacions, innovar en les aplicacions als sòls i millorar els controls. De moment, ha iniciat el pagament de més de 3 milions d'euros d'ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament

La consellera Serret en un moment de la seva intervenció. Font: DARP

La consellera Serret en un moment de la seva intervenció. Font: DARP

“Hem de veure les dejeccions ramaderes com un recurs i no com un residu. Aquesta és la base de l’Estratègia Integral prevista pel departament d’Agricultura per a millorar l’actual gestió de les dejeccions ramaderes i que es concretarà en un Decret que el Govern té previst aprovar el primer trimestre del 2017". Així ho ha explicat la consellera Meritxell Serret, durant la Jornada sobre la gestió de les dejeccions ramaderes, organitzada per Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel.

Segons Serret, aquesta estratègia implica “un canvi de model que vol donar encara més importància a la fertilització orgànica, apostant per una fertilització d’excel·lència, basada en l’aprofitament de les dejeccions ramaderes, que a més d’aportar els nutrients necessaris als cultius i de millorar la qualitat del sòl, ens permet aprofitar un recurs disponible, amb la qual cosa no només estem contribuint a una millora des del punt de vista agronòmic, sinó també des de l’econòmic i, sobre tot, el mediambiental”.

 

Una estratègia integral i tres línies d'actuació

 

"És doncs necessari que aquesta estratègia incideixi en un model de gestió basat en la valorització de les dejeccions", ha dit la consellera.


L'estratègia preveu tres línies d'actuació: millora en la gestió de les explotacions agràries, innovació en les aplicacions als sòls i la millora dels sistemes de control i seguiment d'aquestes aplicacions.

Serret ha parlat també de les eines amb què es compta per aplicar aquesta estratègia. En primer lloc, n'ha destacat l’Oficina de Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes, com a pol de transferència i formació dels agricultors i ramaders amb l’objectiu de donar-los els coneixements necessaris en la correcta gestió de les dejeccions i la fertilització. També s’ha referit a les aplicacions informàtiques que han de permetre una traçabilitat més rigorosa de les dejeccions ramaderes i fer-ne un seguiment continu a través de la DUN.

Un altre eix que ha destacat Serret és el suport econòmic que el DARP dóna als productors per als sistemes de tractament i, en concret, per a l’adquisició de sistemes de tractament individuals. Concretament, dins PDR 2014-2020, es preveu un total de 15 M€ per la mitigació del canvi climàtic i mesures agroambientals per gestió de la fertilització.

 

Un marc legal que suporti aquest canvi de model

 

El departament d’Agricultura està treballant en la creació d’un marc legal que passa per la modificació de la normativa actual per tal de fer-la més eficaç en tot allò relatiu a la gestió i tractament de les dejeccions ramaderes, i també en relació a la gestió de la fertilització.

La consellera ha assegurat que el nou Decret que està elaborant el departament permetrà aplicar eficaçment aquesta estratègia integral, que és necessària per garantir la viabilitat econòmica i social de les prop de 20.000 explotacions ramaderes de Catalunya i de tota la població agrària i rural que hi ha al darrera. Serret ha recordat el caràcter estratègic del sector agroalimentari català per al desenvolupament sostenible del país i la cohesió territorial.

 

Més de 3M d’€ per a la gestió de purins afectats pel tancament de les plantes de tractament

 

El DARP ha començat a pagar una primera part dels ajuts a la gestió de purins que es destinaven a les plantes d’assecatge abans del seu tancament. Aquest primer pagament és de 296.021,23 €, d’un total de 3.374.334 €.

Les plantes de tractament de dejeccions ramaderes tenien un paper molt important en àrees d’elevada densitat ramadera, amb moltes explotacions petites o mitjanes. L'establiment de solucions per a les granges que es van veure afectades pel tancament de plantes de tractament tèrmic de purins, com a conseqüència de la decisió del Govern central de retallar les primes a les energies renovables, ha estat una de les prioritats del Departament d'Agricultura.

L’objecte d'aquests ajuts és subvencionar, per una banda, les actuacions de transport i aplicació a camp i per transport a un centre de gestió de dejeccions ramaderes o a un gestor autoritzat de residus dels purins que es destinaven a les plantes d’assecatge abans del seu tancament; i per altra banda, la creació d’infraestructures de gestió de purins, la instal.lació de sistemes de tractament individuals i/o col.lectius, la compra de cisternes per al transport equipades amb aplicadors de purins al sòl, la compra d’equips d’aplicació de purins al sòl que es puguin adaptar a cisternes que no el duguin incorporat, d’equips de mesura dels nutrients, compra de basses mòbils, i els ajuts destinats a la construcció de basses per a l’emmagatzematge de purins, que en tots els supòsits es destinaven a les plantes d’assecatge abans del seu tancament.

El pagament d’aquests ajuts forma part d’una de les línies prioritàries per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), coordinades des de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia, emmarcadaen la nova estratègia en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització que impulsa el Govern de la Generalitat.