MALALTIA CELÍACA | 02/11/2010  AlimenCat/SINC

Desenvolupen noves varietats de blat per a celíacs

Un equip de científics ha aconseguit eliminar la fracció tòxica del gluten que desencadena la malaltia celíaca. Aquest estudi permetria donar resposta a les demandes d'un col·lectiu en expansió: s'estima que per cada cas diagnosticat n'hi ha entre cinc i 15 que no ho estan. A Espanya, la malaltia afecta el 2% de la població.

blat_110211cont

 

El grup d'investigadors de l'Institut d'Agricultura Sostenible (IAS), dirigits pel Francisco Barro, porta anys treballant en un projecte per desenvolupar noves varietats de blat lliures de gliadines. Les gliadines, juntament amb les glutenines, són els components majoritaris del gluten de blat. Estudis previs, havien demostrat que determinat grups de gliadines (principalment alfa i gamma gliadines) jugaven un paper important en la resposta al·lèrgica per part del pacient celíac.
 
Així, els esforços de l'equip d'investigació es van centrar en silenciar, mitjançant mètodes biotecnològics (ARN d'interferència), els gens que codifiquen les gliadines tòxiques capaces de desencadenar aquesta malaltia. Segons aquesta hipòtesi, la inhibició dels gens que sintetitzen les esmentades proteïnes es traduirà en una reducció considerable del potencial tòxic del cereal.
 
Les noves varietats de blat han estat analitzades pels mètodes estàndards del Codex Alimentarius per quantificar el contingut de gluten en aliments. Les anàlisis realitzades a les farines d'aquests cereals han mostrat una reducció d'un 95% en el contingut de gliadines tòxiques. Així mateix, les posteriors anàlisis immunològiques amb limfòcits T, que reconeixen les proteïnes tòxiques, extretes de pacients amb malaltia celíaca van mostrar que les noves varietats de blat van ser incapaces d'activar la resposta immune.
 
D'altra banda, les anàlisis preliminars de qualitat per determinar el comportament, al forn, de les noves varietats de blat, en vistes a la seva posterior comercialització i ús, van mostrar que les farines modificades conserven gran part de les seves propietats tecnològiques. Per tant, les farines produïdes a partir d'aquestes varietats es podrien emprar per a la producció d'aliments aptes per a celíacs.
 

Evitar el consum involuntari

Segons la Comissió del Codex Alimentarius, en l'actualitat un aliment sense de gluten no és el que té un nivell de gluten zero, sinó el que conté una quantitat de gluten inferior a 20 mg/kg Per tant, malgrat que un pacient celíac dugui a terme una dieta estricta sense de gluten, n'estaria consumint en petites quantitats de manera involuntària.
 
Cal tenir en compte que no tot el gluten que s'ingereix és tòxic ja que només un percentatge és capaç de desencadenar respostes immunitàries anòmals en individus susceptibles. A fi d'assegurar que els malalts celíacs puguin portar una dieta totalment exempta d'aquesta substància, l'equip del Francisco Barro ha emprat tècniques de detecció més sensibles (Espectrometria de Masses MALDI-TOF, entre d'altres) que permeten conèixer amb major precisió la quantitat de gluten tòxic que hi ha als aliments.
 
La malaltia celíaca és un trastorn autoimmunitari, i es defineix com una alteració de la mucosa de l'intestí prim associada amb una intolerància permanent al gluten, barreja de proteïnes present en els cereals com el blat, el sègol, l'ordi, la civada i els seus derivats. Com a conseqüència, els celíacs basen el seu tractament en portar una dieta exempta de gluten, ja sigui excloent-t'hi els aliments que el continguin, o bé substituint-los per aliments sense gluten.
 
Tanmateix, aquesta és una tasca molt difícil, ja que aquesta substància es troba present com a additiu a molts aliments. A més, els productes "sense gluten" són molt més cars i tampoc no satisfan tots els gusts, ja que en ocasions aquests aliments no tenen les mateixes característiques que els elaborats amb farina convencional.
 
L'estudi s'ha publicat recentment a la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.