RECERCA | 13/10/2016  IRTA/RuralCat

Nova web amb els resultats de la xarxa d'avaluació de noves varietats d'extensius

L'IRTA posa a l'abast de tothom els resultats corresponents als camps d'assaig per a l'avaluació de noves varietats de cereal d'hivern, colza i pèsol proteaginós de la campanya 2016. En la mateixa pàgina web es pot consultar també el comportament productiu mitjà plurianual de les diferents varietats assajades al llarg de les darreres campanyes.

Font: IRTA

Font: IRTA

La informació es presenta en un format molt senzill, però alhora clar i àgil, i no només permet consultar la informació, sinó també baixar-la fàcilment en format pdf.

Properament, també està prevista la incorporació d’informació sobre la caracterització de les varietats amb millor comportament a cadascuna de les zones cerealícoles catalanes.

Aquesta informació posa puntualment a disposició d’agricultors i tècnics del sector les dades generades per tal que puguin resultar d’utilitat a l’hora de prendre decisions sobre les varietats a sembrar abans de cada campanya.
Autors: