MÓN RURAL | 13/10/2016  RuralCat/FCAC

Les cooperatives aposten pel mercat exterior

L'Anuari socioeconòmic del cooperativisme agrari català 2016, elaborat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), constata que el nombre de cooperatives agràries en el comerç exterior arriba a 71 i que puja un 27% el volum mitjà d'exportació.

Segons dades de l’Anuari socioeconòmic del cooperativisme agrari català 2016, en els últims mesos les cooperatives agràries han intensificat l’aposta per obrir camí en comerç exterior. La Unió Europea acostuma a ser la destinació preferida. No obstant això, cada vegada es constata una major diversitat i els productes cooperatius assoleixen una presència creixent a països com els Emirats Àrabs, Japó, Estats Units i Israel i també a mercats emergents com la Xina, Brasil o Argèlia.

Destí de les exportacions (% facturació). Font: FCAC

 

L’Anuari també subratlla l’increment tant del nombre d’empreses amb activitat en comerç exterior -71 cooperatives, un terç del total, ja treballen la internacionalització- com el volum mitjà d’exportació, que ha crescut fins a un 27,3% i se situa en els 2,8 milions d’euros per cooperativa.