AJUTS | 12/01/2017  DARP

El DARP convoca ajuts en matèria de sanitat vegetal per d'1,8 M€

El període de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya RESOLUCIÓ ARP/2974/2016, de 22 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a 2017.

Aquesta resolució està dotada amb un pressupost d’1.800.000 euros. El període de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

L’objectiu dels ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en l’Ordre publicada són l’assessorament en gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la lluita contra els organismes nocius que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic en prevenció i lluita contra aquelles plagues, malalties i males herbes especialment perilloses.

S’ha de destacar l’important esforç dut a terme pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) en els darrers anys per a mantenir els imports d’aquests ajuts a les ADV, que referma la voluntat de potenciar i fomentar aquestes entitats a Catalunya. En aquesta línia, cal recordar i destacar també que a finals del mes de juliol passat es van fer efectius els pagaments dels ajuts a les ADV de la convocatòria de l’any 2015, per un import total certificat d’1.513.761,92 euros.