AGRICULTURA | 18/10/2016  RuralCat

Casos de produccions excepcionals en secà 2015-2016

L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha publicat el document "Produccions excepcionals en condicions de secà a Catalunya, campanya 2015-2016" , un recull, en forma de fitxes, d'experiències de diferents agricultors que enguany han assolit una producció força superior a l'habitual.

En aquesta publicació es vol fer un recull d’algunes experiències de diferents agricultors del territori, que amb el maneig habitual de les darreres campanyes, enguany han assolit una producció inusual i excepcional per la zona.

Les dades provenen d’enquestes a agricultors amb diferents cultius i amb diferents manejos de la parcel·la per tal de ser el més representatius possible dins de l’agricultura catalana. Remarcar que totes les experiències exposades en aquest document s’han realitzat en condicions de secà, i la pluviometria de cada zona està comptabilitzada dins del període de la campanya 2015-2016 que avarca des de l’1 de setembre del 2015 fins al 31 de juliol del 2016.

En alguns dels casos que s’exposen la producció de cereal d’hivern de la campanya 2015 – 2016 ha estat més d’un 60% superior a la mitjana dels darrers anys. Tenint en compte que el maneig ha estat l’habitual, això representa un increment molt important de la rendibilitat de l’explotació.

El document finalitza amb observacions i recomanacions de fertilització a tenir en compte en la propera campanya.