FRUITA | 21/10/2016  Afrucat/RuralCat

Europa revisa a l'alça els preus de retirada de la fruita

Els nous preus de retirada de fruita dolça, que preveu publicar de forma definitiva la Comissió Europea el proper mes de març, s'incrementaran fins a un 40% respecte als que estaven vigents les darreres campanyes.

En la reunió mantinguda aquesta setmana a Brussel·les del Grup de Consulta Social-Comitè Consultiu de Fruites i Hortalisses de la Comissió s’ha anunciat aquesta proposta que ja té el vistiplau d’interserveis de la Comissió i que a finals d’octubre s’exposarà a consulta pública durant 4 setmanes. Com que no es preveuen al·legacions, aquests preus entrarien en vigor, per primer cop, abans de la campanya de fruita del proper estiu.

Així ho ha informat l’associació Afrucat, que havia demanat en diverses ocasions a la Comissió aquest increment per evitar les caigudes de preu i es mostra molt satisfeta.

Aquest increment es reflecteix en la taula següent, on es veuen els preus proposats i els encara vigents per als productes retirats a distribució gratuïta i per als retirats per altres vies.