FERTILITZACIÓ | 24/10/2016  RuralCat

Full informatiu núm. 13 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Terres de ponent

L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha editat el Full informatiu núm. 13 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Terres de ponent, dedicat als cultius extensius d'hivern.

El pèsol és una planta lleguminosa i no requereix adobatge nitrogenat. Font: Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes

El pèsol és una planta lleguminosa i no requereix adobatge nitrogenat. Font: Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes

Aquest full informatiu ens aconsella sobre la fertilització nitrogenada abans de la sembra, la fertilització fosfòrica i potàssica i les alternatives al monocultiu de cereal d’hivern. També aporta varies recomanacions genèriques per a l’adobatge de fons.

 

Recorda que aquest document i altre informació tècnica sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals, la pots trobar al web de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes.

A més, a Ruralcat també trobaràs altres oficines virtuals que poden ser del teu interès com: Sanitat vegetal, xarxa-i.cat, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament i Suport a la Indústria Agroalimentària.