AGROALIMENTACIÓ | 25/10/2016  DARP/RuralCat

Els nous grups de treball del Codi de Bones Pràctiques Comercials ja han iniciat la seva activitat

Dos nous grups de treball del Codi de Bones Pràctiques Comercials al Llarg de la Cadena Alimentària de Catalunya (CBPC) ja han començat a funcionar amb l'objectiu de concretar i especificar les tasques dutes a terme fins ara.

Moment de la trobada de la Comissió paritària del Codi de Bones Pràctiques Comercials de la Cadena Alimentària a Catalunya. Font: DARP

Moment de la trobada de la Comissió paritària del Codi de Bones Pràctiques Comercials de la Cadena Alimentària a Catalunya. Font: DARP

Durant la darrera reunió de la Comissió paritària del Codi de Bones Pràctiques Comercials de la Cadena Alimentària a Catalunya es va exposar la tasca del grup de comunicació, que vol donar a conèixer què significa un codi de bones pràctiques comercials al consumidor, i la del grup d’anàlisi de mercats, que pretén estudiar i analitzar les dades estadístiques, identificar les problemàtiques concretes de la cadena alimentària, i proposar actuacions per solucionar-les. Aquests dos grup se sumen als que ja funcionen fa temps sobre la millora de la percepció del consumidor i de les pràctiques comercials.

Durant la trobada, que va comptat amb la participació de representants de la producció, de la transformació i de la distribució, es va fer especial incidència en la problemàtica i anàlisi dels sectors de la fruita dolça i de la llet; i es van destacar les presentacions i les informacions compartides en el sí del CBPC que han permès un millor coneixement i aprofundiment d’aquests sectors.

El CBPC té com a principal objectiu millorar les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor, mitjançant l’establiment d’un marc de referència contractual, que permeti una agilitat i una seguretat més gran en les transaccions comercials i en millori l’eficiència.