PREMIS | 03/11/2016  DARP

Reunió del jurat del Premi Ruralapps 2016

El jurat seleccionarà les candidatures guanyadores per a cadascuna de les modalitats del premi: Ruralapps-ciutadania i Ruralapps-professional del sector.

La setmana passada es va reunir el jurat de la 3a edició del Premi Ruralapps. El jurat està presidit per Antoni Díaz, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i constituït per tres representants de la fundació Eurecat, Gemma López, Noemi Ruiz i Gabriel Anzaldi, i tres representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jaume Sió, Francesc Baulies i Josep Maria Masses.

L’objecte de Ruralapps és impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari o rural. El premi inclou dues modalitats:

  • Ruralapps-ciutadania per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural.
  • Ruralapps-professional del sector per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant a nivell d’empresa com de persona, abastant des del procés de producció del producte fins a la comercialització.


El jurat seleccionarà entre les 19 candidatures presentades en aquesta edició (4 en la modalitat ciutadania i 15 en la modalitat professional), les dues apps guanyadores i finalistes, i les proposarà a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació per a la seva concessió.