PITA 2016 | 05/11/2016  DARP

Reunió del Jurat de la XV edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA 2016)

El jurat seleccionarà, entre les 23 candidatures presentades, les finalistes i les guanyadores per a cadascuna de les tres modalitats del premi i les proposarà a la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva concessió.

Jurat de la XV edició del PITA. Font: DARP

Jurat de la XV edició del PITA. Font: DARP

El jurat, presidit per Antoni Díaz, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, està constituït per dos representants del món universitari; dos representants de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i quatre representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

En aquesta XV edició el jurat ha de seleccionar dos guanyadors i dos finalistes per a cadascuna de les tres modalitats del premi d’entre les 12 candidatures presentades a la modalitat de l'agroindústria; d’entre les 7 candidatures presentades a l'empresa agrària i d’entre les 4 candidatures presentades a la modalitat al/a la jove emprenedor/a innovador/a.

En aquesta XV edició les candidatures presentades s’han distribuït territorialment de la manera següent:

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
5
4
5
3
3
3

Amb aquest guardó, el DARP fomentar i incentivar la realització d’actuacions innovadores i capdavanteres per a l’empresa agrària i alimentària que signifiquin l’obtenció d’un nou producte, procés o gestió orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat.