AGRICULTURA | 08/11/2016  RuralCat

Fitxa tècnica "El cultiu ecològic dels fruiters de llavor"

El DARP ha publicat la fitxa tècnica PAE número 24 "El cultiu ecològic dels fruiters de llavor", on s'expliquen les pautes més importants en el conreu ecològic de la pomera i la perera i la seva adaptació als diferents medis productius.

Foment de la biodiversitat en una plantació de pomeres ecològiques. Font: Andreu Vila

Foment de la biodiversitat en una plantació de pomeres ecològiques. Font: Andreu Vila

Actualment, malgrat la important i creixent demanda comercial de fruita ecològica, la producció ecològica de fruiters representa un percentatge molt baix del total de superfície dedicada a la fruita a Catalunya. La dificultat inicial de la gestió sanitària i la poca experiència en el maneig d’aquest tipus de producció (aclarida, control de vegetació espontània, conservació, etc.) són les causes principals del poc desenvolupament de la producció ecològica de fruiters de llavor.

Per pal·liar aquesta situació, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat aquesta fitxa, elaborada per Andreu Vila Pascual, enginyer agrònom especialista en fructicultura ecològica, i revisada per tècnics de l’IRTA i del DARP. Entre d’altres aspectes, tracta de la importància del foment de la biodiversitat i de com realitzar una adequada gestió del sòl i l’aigua. A més, es descriuen diferents opcions pel disseny de la plantació i per l’elecció del material vegetal i també es donen diverses alternatives per realitzar l’aclarida, un aspecte molt important, a causa de les diferències que hi ha respecte al sistema convencional. Finalment, tracta la gestió sanitària de la plantació, indicant les principals plagues i malalties que afecten el conreu ecològic de pomera i perera, i les principals mesures a prendre per minimitzar-ne els efectes.