MÓN RURAL | 10/11/2016  RuralCat

El Govern dóna el vistiplau a un projecte europeu de polítiques bioenergètiques sostenibles

L'objectiu del projecte Interreg Europe "Sustainable regional bioenergy policies: a game changer" és incrementar l'ús de les energies renovables, especialment la biomassa forestal i agrícola, i l'eficiència energètica dels edificis

El Govern català ha aprovat la subscripció al projecte Interreg Europe "Sustainable regional bioenergy policies: a game changer” (Polítiques bioenergètiques regionals sostenibles: un punt d'inflexió). La prioritat d’aquest projecte és reduir la dependència actual envers els combustibles fòssils i fomentar l’ús de matèries primeres naturals com a font d’energia o com a base per a la creació de nous productes i processos.

El projecte, liderat des de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
té com a objectiu millorar els processos i les polítiques regionals i nacionals per abordar la transició cap a una economia baixa en emissions de carboni. La intenció és incrementar l’ús de les energies renovables, especialment la biomassa forestal i agrícola, i l’eficiència energètica dels edificis.

La resta de socis del projecte són les entitats públiques i privades següents: Consell Regional de Carèlia del Nord (Finlàndia), Ministeri d’Agricultura de la República de Letònia, Federació Francesa de Municipis Forestals (França), Associació Letona de Propietaris Forestals, Servei Forestal d’Eslovènia, Agència Executiva Forestal de Bulgària, Departament de Polítiques de Desenvolupament Rural i Pesca de la Regió dels Abruços (Itàlia) i Agència de Desenvolupament Rural Centru (Romania).

El projecte va en línia amb el desenvolupament i la implantació de l’Estratègia catalana per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola promoguda pel Govern, una peça essencial en el marc de la bioeconomia i la reducció de les emissions de carboni.

Catalunya té un gran potencial en biomassa forestal, i es vol arribar a l’objectiu de multiplicar per 2,5 el consum de biomassa per energia. El projecte suposa una despesa total de 134.805 euros, dels quals corresponen al Departament d’Agricultura 20.220,75 euros, i 114.584,25 euros seran cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).