MÓN RURAL | 10/11/2016  CREAF/RuralCat

El CREAF crea Prismàtic per connectar la recerca i la gestió del patrimoni natural i la biodiversitat

Prismàtic és una plataforma de coneixement que conté articles d'avantguarda, fitxes divulgatives amb resultats científics i sistemes de cerca que faciliten l'accés a la informació i el contacte entre investigadors i gestors.

Tothom qui ho necessiti pot accedir al coneixement d’avantguarda que generen els centres de recerca catalans que investiguen sobre el medi natural de manera oberta i gratuïta a través del Prismàtic. http://www.prisma-tic.cat/ Aquesta plataforma de coneixement està coordinada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). “Tradicionalment hi ha hagut un buit en la relació entre els àmbits de la investigació i de la gestió, perquè en ocasions els articles científics són difícils d’entendre o no posen en relleu l’aplicabilitat de la troballa” explica Santiago Pérez Segú, des del Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la Generalitat de Catalunya. Ara, amb aquesta eina es pretén que hi hagi un estalvi de temps en la presa de decisions per crear noves polítiques o plans de gestió fonamentats en els darrers estudis científics. Mitjançant una web amb un cercador intuïtiu, l’usuari podrà fer cerques molt concretes i accedir a aquesta informació redactada en un format de fitxes comprensibles i adaptades a les seves necessitats.

 

Cercador de fitxes-resum dels darrers resultats científics

 

Posant per cas un gestor que necessiti informar-se sobre pol·lució i llacs, a la web de Prismàtic pot seleccionar al filtre ambient ‘aigües continentals’ i al filtre àmbit de gestió aplicable ‘contaminació’ per consultar en un sol click la informació científica més rellevant publicada fins el moment pels experts que treballen a Catalunya.

La plataforma serà un espai col·laboratiu on hi podran participar tots els centres de recerca catalans que ho desitgin. D’aquesta manera, el coneixement serà cada cop més ampli i abarcarà temàtiques molt diverses relacionades amb la biodiversitat o el medi natural. Prismàtic a més tindrà un equip de gestors que, juntament amb comunicadors científics, vetllaran per a que els continguts cobreixin totes les necessitats i segueixin un estil semblant adaptat.

 

L’objectiu és generar un diàleg constant entre els diferents actors

 

“Prismàtic va més enllà d’una plataforma de coneixement i és per això que dins dels seus objectius hi ha el de crear una comunitat activa que mantingui un diàleg constant. Ciència i gestió ara podran conversar sobre les problemàtiques que el canvi climàtic o altres reptes suposen a l’hora de planificar i conservar el territori” explica la Cap de Comunicació del CREAF, Anna Ramon. D’aquesta manera la ciència es podrà orientar més en els problemes reals i la gestió podrà millorar, nodrint-se d’informació o de noves mesures verificades científicament i molt innovadores. El primer pas ha estat el de facilitar la cerca directa d’informació i el contacte amb els autors. A partir d’aquí, es preveu un cicle de cursos, reunions i sobre tot la creació d’un diàleg entre tots els participants a través de l’espai digital i de les xarxes socials.