SECTOR AGROALIMENTARI | 09/11/2010  RuralCat

El projecte Rururbal promociona el consum de recursos agroalimentaris locals

El projecte Rururbal pretén promocionar el consum de recursos agroalimentaris locals, mitjançant la venda directa als mercats de proximitat. Es tracta d'un projecte transnacional, desenvolupat en el marc d'Interreg IV MED, que pretén dissenyar una estratègia de governança per a la gestió dels territoris periurbans, mitjançant la valoració, la comercialització i la promoció del consum de recursos agralimentaris locals.

Detall del web del projecte Rururbal.

 

Quins són els objectius del projecte?

Entre els objectius que el projecte té previst assolir hi ha afavorir el reequilibri en la relació entre grans ciutats i zones rurals periurbanes; valoritzar els territoris rurals periurbans; reforçar la competitivitat de les explotacions agrícoles i de les xarxes de distribució locals; desenvolupar relacions comercials equitatives promovent la venda directa; promoure la transformació i el consum de productes de qualitat; augmentar la transformació i el consum de productes de qualitat no contaminants; afavorir el manteniment de les identitats paisatgístiques de l’espai mediterrani i assegurar la perennitat de les explotacions i els paisatges periurbans.
 
Amb tot, el projecte també vol promoure el consum responsable i equitatiu, posar en valor el paper de la dona en la cadena agroalimentària, i potenciar els mecanismes de codecisió i cooperació entre agents públics i privats i entre diferents nivells administratius.
 
Rururbal es desenvolupa en sis territoris periurbans europeus de l’arc mediterrani: Barcelona (Catalunya, Espanya), Aix-en-Provence (Provence, Alpes, Côte d’Azur, França), Grenoble (Rhône-Alpes, França), Torí (Piemonte, Itàlia), Siena (toscana, Itàlia) i Tessalònica (Macedònia Central, Grècia).
 
En el cas català, hi participen com a socis el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

 

Informació relacionada