AJUTS | 29/11/2016  Magrama/RuralCat

Convocatòria d'ajuts per a la creació de grups operatius supraautonòmics

Amb la creació de grups operatius es pretén promoure qualsevol forma d'innovació en els àmbits de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, així com en la transformació i la comercialització de productes agroalimentaris o forestals

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha publicat, en el Butlletí Oficial d'Estat, l'extracte de la convocatòria d'ajuts per a la creació de grups operatius supraautonòmics, com a instrument per impulsar la innovació a través de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) de l’Agricultura productiva i sostenible.

La finalitat dels ajuts és la creació d'aquests grups operatius, que estaran formats per actors de diferents perfils, i buscaran una solució innovadora per a un problema concret o una oportunitat en el sector agroalimentari o forestal. La solució es reflectirà en la redacció d'un projecte, que podrà ser executat en una fase posterior.

Amb la creació de grups operatius es pretén promoure qualsevol forma d'innovació en els àmbits de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, així com en la transformació i comercialització de productes agroalimentaris o forestals, ja sigui en la producció de béns i serveis, en els processos tecnològics, en l'organització i la gestió, al mercat i la comercialització o en innovació social o altres formes d'innovació.

Aquests ajuts s'emmarquen dins el Programa Nacional de Desenvolupament Rural, que inclou actuacions d'àmbit supraautonòmic, d'interès general i la competència correspon a l'Administració General de l'Estat.

L'autoritat de gestió del PNDR és el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal.

La presentació de sol·licituds per a la creació de grups operatius supraautonòmics, convocatòria 2016, es realitzarà a través de la seu electrònica del Ministeri i el termini romandrà obert fins al pròxim 28 de desembre de 2016.

 

El més llegit

La superfície de plantes aromàtiques i medicinals supera les 500 hectàrees a Catalunya

El proper dilluns 18 de gener s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

Publicades les fitxes estadístiques de la fruita fresca