SANITAT VEGETAL | 06/12/2016  DARP/RuralCat

Catalunya està lliure de la plaga 'Xylella fastidiosa'

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) reafirma que el territori català està lliure de la plaga 'Xylella fastidiosa', que ataca més de 300 espècies de plantes, entre d'elles moltes d'ornamentals.

L’alerta i conseqüent posada en marxa de mesures de vigilància i detecció del bacteri es van intensificar arran de la identificació d’un focus de ‘Xylella fastidiosa’ a Mallorca, en una planta que havia estat proveïda el 2012 per una empresa de material vegetal que tenia la seva seu a la demarcació de Terres de l’Ebre. Això va fer que el DARP posés en marxa un pla especial de vigilància d’aquesta zona, amb un mostreig intensiu, on es va recollir un total de 230 mostres, totes elles analitzades d’acord a les tècniques recomanades per l’EPPO, i que han donat un resultat negatiu.

Atesa la perillositat d’aquesta plaga, per part del DARP, ja el 2015 es va crear el Comitè de Seguiment de la plaga de la ‘Xylella fastidiosa’, on hi és representat tot el sector agrícola i ornamental. L’objectiu d’aquest Comitè és coordinar totes les actuacions de prevenció, així com dur a terme una campanya de comunicació i divulgació.

Aquest comitè de seguiment s’ha anat reunint periòdicament i va decidir enguany crear un Grup de Treball amb la finalitat de fer un Protocol (Pla de Contingència), que coordina el DARP, per tal d’establir les actuacions informatives i tècniques per a la prevenció i, si s’escau, la lluita contra aquesta perillosa malaltia.

Des del Departament d’Agricultura es vol reconèixer la professionalitat del sector i la seva actuació responsable davant situacions com aquesta.

 

Campanya intensiva de prospecció

 

El DARP està duent a terme una campanya intensiva de prospecció d’empreses proveïdores de material vegetal i plantacions, tant d’olivera, com de cítrics, vinya i d’altres de susceptibles, així com un ampli seguiment en l’àmbit forestal i en parcs i jardins.

En aquesta campanya s’han inspeccionat els 285 vivers amb planta susceptible i es van visitant al voltant de 1.298 punts de seguiment de plagues on també es para especial atenció a l’observació de la simptomatologia d’aquesta plaga. Igualment, s’està realitzant un ampli mostreig, on fins al moment han estat analitzades entre el Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya del DARP i l’IRTA un total de 934 mostres de planta i al voltant de 1.000 mostres de vectors, totes elles amb resultat negatiu per a ‘Xylella fastidiosa’, fet que permet constatar que fins al moment aquesta perillosa plaga no ha arribat al nostre territori.

La ‘Xylella fastidiosa’ està produïda per un bacteri que provoca el decaïment ràpid i generalitzat de la planta i, en els casos més greus, la seva mort. La plaga es va detectar per primera vegada a Europa a l’any 2013 al sud d’Itàlia, afectant greument a les oliveres, posteriorment en 2015 es va detectar a Còrsega i a França continental (Costa Blava), afectant plantes ornamentals, principalment de l’espècie Polygala myrtifolia, i al novembre d’aquest any s’ha detectat a Mallorca, afectant al cirerer.

D’acord amb estudis de seguiment de Prunus efectuats per l’IRTA en la zona de Terres de l’Ebre, es considera que les plantes afectades a Mallorca haurien d’haver presentat evidències clares de la malaltia molt abans d’un període de 5 anys, en el cas de venir infectades d’origen. Igualment, en estudis d’inoculació directa, o per insectes vectors de ‘Xylella fastidiosa’ en ametller, amb un comportament molt semblant al cirerer, s’ha comprovat que el període de latència, des de la inoculació fins a l’aparició de símptomes, és de com a màxim quatre mesos. Aquests resultats pràcticament descarten una latència de cinc anys en els cirerers infectats a Mallorca.

 

Informació relacionada