MÓN RURAL | 06/12/2016  DARP/RuralCat

El DARP crea un grup d'experts en tractaments de dejeccions ramaderes

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació també continua treballant perquè al gener de 2017 funcioni la plataforma per al seguiment via GPS dels sistemes de gestió de dejeccions ramaderes.

Font: Darp

Font: Darp

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha creat un grup d’experts en sistemes de tractaments de dejeccions ramaderes, format per especialistes de l’IRTA, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic, el DARP, l’Agència de Residus de Catalunya i experts independents. Aquest grup, que s’integra dins de l’estratègia impulsada pel Departament per millorar l’actual gestió de les dejeccions ramaderes, permetrà analitzar les diferents opcions i donar suport a les actuacions en sistemes de tractament actuals o que calgui emprendre en el futur per assolir una bona qualitat dels sòls i de les aigües, tant a nivell individual com en sistemes conjunts.

L’estratègia integral de les dejeccions ramaderes plantejada pel DARP de la fertilització orgànica i un tractament sostenible dels excedents. Respecte a aquest tercer punt, Departament d’Agricultura prioritza les plantes de dejeccions dins d’un “marc agrari” i del paradigma de l’economia circular, és a dir, aquelles que es proveeixin complementàriament de producte generat per l’agricultura, la ramaderia, els boscos, la pesca o la indústria alimentària.

Paral·lelament, el DARP continua treballant en la informatització de tots els sistemes de gestió de dejeccions ramaderes per assegurar la traçabilitat de la gestió, que es podrà controlar mitjançant la implementació d’una plataforma per al seguiment de la gestió via GPS, que serà una realitat el gener de 2017. De la mateixa manera, es continuen executant els plans de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i dels altres fertilitzants nitrogenats.

 

Ajuts a la gestió de purins

 

Per altra banda, el DARP ja ha fet efectiu el pagament d’1.877.703,49 euros en ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d’assecatge abans del tancament. Aquests ajuts van destinats a 9 expedients corresponents a 83 explotacions porcines afectades i que han implantat sistemes alternatius de gestió.

Amb aquest pagament, el DARP haurà fet efectiu 2.210.170,10 euros, a 56 beneficiaris corresponents a 136 explotacions porcines, d’un total previst de 3.374.334 €.

Les plantes de tractament de dejeccions ramaderes tenien un paper molt important en àrees d’elevada densitat ramadera, amb moltes explotacions petites o mitjanes.