MÓN RURAL | 09/12/2016  DARP/RuralCat

El DARP es compromet a dimensionar i estructurar el Cos d'Agents Rurals

La consellera Serret ha assegurat que el pressupost del 2017 preveu la creació de noves places d'agents rurals. També preveu presentar aviat el nou el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals que ha de marcar els objectius fins al 2022.

La consellera Serret davant la Comissió d'Agricultura, el passat 29 de novembre. Font: DARP

La consellera Serret davant la Comissió d'Agricultura, el passat 29 de novembre. Font: DARP

“Adequar el dimensionament del Cos d’Agents Rurals als reptes actuals i desplegar-ne l’estructura de comandament és una aposta ferma del Departament d’Agricultura, que va lligada a la dotació pressupostària per al 2017”, ha assegurat la consellera Meritxell Serret davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya.

La consellera d’Agricultura ha explicat que el pressupost del 2017 preveu la creació de la categoria de sotsinspector i 15 noves places d’aquesta categoria, fet que permetrà continuar amb el desplegament del cos previst a la normativa que el regula. Serret ha concretat que ja està enllestit el programa del concurs en previsió que es pugui convocar durant el primer semestre del 2017.

Pel que fa al desplegament de competències, la consellera Serret ha explicat també que s’està elaborant el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (CAR), que farà una diagnosi de la situació actual, definirà l’escenari de futur al 2022 i proposarà actuacions per assolir aquests objectius. Amb la participació de les organitzacions sindicals i l’associació professional, l’objectiu és poder presentar aquest pla estratègic durant els primers mesos del 2017.

Aquest document recollirà els eixos clau que cal abordar en els propers anys i que faran referència al paper del CAR en la societat actual i el servei d’excel·lència que es vol assolir. Aquests eixos són adaptar el nivell de servei a les demandes i necessitats actuals; reforçar la visibilitat i capacitat de comunicació del CAR; adequar el dimensionament del cos als reptes actuals i desplegar-ne l’estructura de comandament; estructurar el model organitzatiu i de gestió dels serveis; millorar l’eficiència dels processos i procediments de treball; potenciar la formació i la gestió del coneixement del CAR i l’adequació de recursos materials a les noves necessitats.