REG | 14/12/2016  RuralCat

L'IRTA redueix la despesa d'aigua en el conreu de poma de Girona

El sistema de programació de reg Giroreg recull dades de 42 finques pilot i permet estalvis d'aigua superiors al 20%.

Font: IRTA

Des de fa alguns anys, les cooperatives fructícoles de Girona s’estan adaptant al canvi climàtic. La reducció dels recursos hídrics i l’augment de les temperatures obliguen al sector agrícola actuar davant d’aquests canvis que afecten directament a la seva activitat. Una adaptació del sector als seus efectes és la implantació entre els fructicultors del sistema de programació de reg a nivell de parcel·la Giroreg, basat en les mesures de contingut d’aigua al sòl en alta freqüència, i gestionat amb el criteri de l’Internet de les coses.

El sistema implantat i en continuat creixement, consisteix en la mesura sistemàtica en 42 finques pilot de fruiters de les comarques de Girona, recollint la màxima diversitat climàtica, edàfica i varietal, del contingut d’aigua al sòl, que es transmet via tecnologia GPRS al núvol, a un sistema expert anomenat Aquafruit.

Aquest sistema integra la previsió meteorològica dels propers set dies i planifica la programació de regs de les finques pilot en funció de les dades de les sondes instal·lades i a la resta de finques, que no disposen de sondes de mesura, a partir de la integració de la informació de les finques pilot. En alguns casos, és aquest sistema expert el que programa automàticament el programador de la finca fructícola, sense que calgui la intervenció de l’agricultor.

Aquest sistema permet estalvis superiors al 20% d’aigua, sense que es vegi afectada la producció, tan en quantitat com en qualitat de la fruita.

 

Xarxes antipedra per mitigar els efectes el canvi climàtic

 

Després dels treballs d’experimentació i desenvolupament realitzats al centre d’experimentació IRTA Mas Badia, des de fa alguns anys, el sector productor de fruita dolça de les comarques gironines també s’adapta a l’augment de la radiació solar incident dels mesos estivals amb la col·locació d’un tipus de xarxes antipedra, que a més de reduir l’impacte de les pedregades sobre la collita de fruita, redueix considerablement els danys a la fruita que ocasionen les elevades radiacions solars sobre les pomes.

Actualment, es considera que el 50% de la superfície de producció de poma de la IGP Poma de Girona esta sota xarxes protectores.