AJUTS | 18/01/2017  DARP/RuralCat

El DARP tanca el Programa de Desenvolupament Rural 2015 amb una inversió de 145M€

Aquest xifra suposa un increment del 7% dels recursos previstos inicialment. El 71,5% dels recursos s'han destinat a mesures del Contracte Global d'Explotació per millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions agràries.

La consellera Meritxell Serret en un moment de la roda de premsa-ACN

La consellera Meritxell Serret en un moment de la roda de premsa-ACN

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha tancat el Programa de Desenvolupament Rural del 2015 amb una inversió de 145M€, un 7% més del pressupost previst inicialment, que era de 135,5M€. Del total de la inversió, el 71,5% s’ha destinat a mesures incloses dins del Contracte Global d’Explotació, és a dir, a mesures destinades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions agràries, que han passat dels 80M€ pressupostats als 103 M€ destinats finalment, amb un total de 19.641 beneficiaris.

El 2015 és l’any que s’han donat més ajuts per a la incorporació de joves i plans de modernització en tot el període des de 2007. En concret, s’han atès totes les sol·licituds d’ajuts per a la incorporació de joves de la convocatòria del 2015, un total de 712 amb un import de 20,3M€. Pel que fa als plans de modernització, s’han resolt 1.125 i s’hi han destinat prop de 40M€.

Quant als ajuts a la ramaderia ecològica, s’han atès la totalitat de les sol·licituds d’ajut, un total de 461, que han rebut 3,8M€. I també s’han resolt tots els ajuts sol·licitats per Zones amb Limitacions Natural, 4.932, a les quals s’ha destinat 11,8M€.

Pel que fa a l’agricultura ecològica, el pressupost destinat ha passat dels 625.000€ previstos a 5,5M€. Tot i això, l’increment de sol·licituds ha obligat a aplicar una compensació parcial de primes per poder atendre-les totes, de la mateixa manera que als ajuts per a mesures agroambientals, per a les quals s’han destinat prop de 20M€ a 10.692 beneficiaris, respecte els 5.533 de l’any anterior que es va rebre l’ajut.

La consellera Meritxell Serret ha destacat “l’esforç pressupostari realitzat poder atendre el màxim d’ajuts sol·licitats pel sector” i compensar la retallada del 75% aplicada per l’Estat, concretament 173M€ per a tot el programa del PDR. Serret ha subratllat que “amb aquesta gestió es garanteixen molt més les convocatòries de totes les línies d’ajuts del PDR fins al 2020”.

A aquestes xifres cal afegir el 264 M€ que s’han destinat al sector en ajuts directes de la PAC.

 

El pressupost d’Agricultura preveu un increment del 13,6%

 

Pel que fa al projecte de pressupostos del 2017, el DARP preveu un increment del 13,6%, passant dels 267,7 a 304M€. Per primera vegada, el DARP pot recuperar pressupost i recursos per al sector després de cinc anys consecutius de retallades, concretament un 47% del 2010 al 2015.

Principals línies d’actuació

 • Actuacions per millorar la situació dels sector de producció que estant patint crisis de preus de forma més accentuada ha estat una de les prioritats del Departament. L’objectiu és enfortir el sector productiu en la cadena agroalimentària, millorar la relació entre tots els actors d’aquesta cadena i afavorir una major transparència dels mercats.
  • Declaració dels preus agroalimentaris d’interès estadístic aquest 2017, que permetrà tenir uns mercats més transparents, ja que els operadors estaran obligats a facilitar informació sobre els preus al llarg de la cadena.
  • Tramitació de la circumscripció econòmica de la fruita dolça per a Catalunya, ha de permetre al sector una major autoregulació dels mercats i la prevenció de crisi de preus.
  • Creació d’un grup de treball del sector cunícola, amb productors i escorxadors, i posada en marxa del Pla Estratègic de promoció de la Carn de Conill a Catalunya.
  • Per al sector lleter s’ha creat el grup d’experts, amb productors, industrials, tècnics i científics, que concreta mesures per a millorar la competitivitat de les explotacions, per a promocionar la llet i per a impulsar l’organització dels productors.
  • En el marc del Pla de Recuperació del sector oví-cabrum i per afavorir circuits curts de comercialització, s’ha inaugurat el primer escorxador de proximitat instal·lat en una explotació, que permet reduir costos i obre oportunitats de millora de negoci.
 • Pla d’actuació per a prevenir i controlar els danys causats per la sobrepoblació de fauna cinegètica (senglars, cabirols, conills,etc.).
 • Estratègia de gestió integral de fertilització orgànica i dejeccions ramaderes.