AJUTS | 23/01/2017  DARP/RuralCat

El pressupost del DARP creix un 13,6%

Les principals partides van destinades al suport de la millora de les explotacions, la competitivitat del sector i la incorporació de joves.

“Garantir la sobirania alimentària del país, la gestió sostenible del medi, el relleu generacional i la cohesió territorial és l’objectiu d’aquest Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i els pressupostos que presentem es plategen en aquesta línia”, ha manifestat la consellera Meritxell Serret, en la presentació del pressupost del Departament davant el Parlament. “Uns pressupostos”, ha subratllat Serret, “que incrementen un 13,6% respecte al 2015 i amb els quals comencem a revertir les retallades, algunes de molt dràstiques, que havien patit en els darrers anys”. La consellera ha recordat que el pressupost d’Agricultura s’havia retallat un 47% entre el 2010 i el 2015, i que ara passa dels 267,7M€ el 2015 als 304M€ del pressupost presentat.

 

Priorització de la competitivitat, sostenibilitat i relleu generacional

 

El pressupost previst per a mesures de suport a les explotacions agràries i per al desenvolupament rural ha estat un dels que més ha incrementat, en concret un 57,8%, als qual s’ha de sumar 270 M€ provinents de la Unió Europea.

Dins d’aquest capítol s’han prioritzat les mesures de suport a la millora de les explotacions, la competitivitat i sostenibilitat del sector, la incorporació de joves i el suport a les zones amb limitacions naturals, en el marc del Contracte Global d’Explotació, que incrementa un 27,8%”.

Pel que fa a les polítiques de desenvolupament rural, es destinen 10,3M€ als projecte i programes Leader, que promouen actuacions fonamentals per a la dinamització social i econòmica del territori. I quant a les inversions i modernització de regadius, la partida prevista és de 58,2M€, i contempla les inversions en els canals Segarra-Garrigues, Valls, Algerri-Balaguer i Conca de Tremp.

 

Suport als sectors productors, a la transformació i la comercialització

 

Les actuacions de foment i suport a les produccions agroramaderes creix un 12,6%, amb un total de 10,3 M€, que inclouen, entre d’altres, totes les actuacions destinades a garantir la sanitat agrària i ramadera, recerca, assessorament i línies de suport sectorial.

En aquest pressupost es preveu, per primera vegada, una partida d’1M€ específica per a actuacions i assessorament en el marc de l’estratègia integral de fertilització orgànica i gestió de les dejeccions ramaderes que impulsa el DARP per a recuperar la qualitat de les aigües subterrànies i millorar el sòl fèrtil.

El pressupost destinat a les actuacions per millorar el funcionament de la cadena alimentària, de suport a les produccions de qualitat i proximitat, a la transformació i comercialització i a la internacionalització s’incrementa un 14,8%. En aquest capítol es destinen 61M€ a millorar la competitivitat de cooperatives, productors, grups de productors i indústries.

 

Impuls a la gestió forestal sostenible i reforç al Cos d’Agents Rurals

 

“Una altra de les prioritats del Departament”, ha dit la consellera Serret, “és la gestió sostenible del medi rural”. Així, el pressupost del 2017 preveu 17,6M€ a la gestió forestal sostenible i a la prevenció d’incendis.

Serret també ha destacat el compliment dels compromisos amb el Cos d’Agents Rural i ha recordat que, aquest any, per primera vegada, es convocaran 15 places de subinspector, una reclamació històrica d’aquest cos.

A més, el pressupost contempla recursos per a les actuacions previstes en el Pla de control i prevenció de danys per sobrepoblació de fauna cinegètica aprovat pel Govern, que inclou la nova Llei de Caça i el Decret de comercialització de la carn de caça.

 

Compromís i recursos per a una pesca sostenible

 

Pel que fa a la política pesquera i marítima, el pressupost és de més de 6M€ per atendre totes les actuacions al voltant de la governança pesquera del país i els plans de millora de la competitivitat de la flota pesquera i de la comercialització de la producció.