AJUTS | 01/02/2017  DARP

Més de 57.000 titulars ja poden fer la DUN 2017

A partir de l'1 de febrer i fins al 2 de maig, més de 57.000 titulars d'explotacions agràries catalanes poden fer la Declaració Única Agrària (DUN), la declaració anual que inclou les dades de cada explotació i que permet sol·licitar diversos ajuts, entre els quals el pagament bàsic, els ajuts associats agraris i ramaders i els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE).

Font: DARP

Font: DARP

El conjunt d´ajuts directes i ajuts associats, així com els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural gestionats a la DUN, representa una aportació de més de 365M€ per al sector agroalimentari i forestal català, entre els fons propis i els procedents de la Unió Europea.

La DUN també permet realitzar la sol·licitud de l’ajut excepcional a la producció de llet, que es publicarà properament i que té com objectiu donar suport a les explotacions de boví de llet com a conseqüència de l’important desequilibri de mercat i la caiguda de preus que pateix el sector. A més, mitjançant la DUN, els titulars també poden comunicar la venda de proximitat de productes agroalimentaris, fet que els permet l’adhesió a aquest sistema.

Com a novetat, i a títol informatiu, a la DUN 2017 els declarants podran disposar de la informació corresponent del nom del titular i número del Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes (PDGR) de cadascuna de les parcel·les que van declarar a la DUN 2016, amb l’objectiu de donar a conèixer aquestes dades.

 

Eines per millorar i simplificar la gestió

 

Com cada any, i per a facilitar l’elaboració i tramitació de la DUN, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca i Alimentació (DARP) ha establert convenis de col·laboració amb 75 entitats col·laboradores, que representen 796 punts d’atenció al ciutadà repartits arreu de totes les comarques de Catalunya, a les quals s’ha fet formació, per tal que hi hagi una bona presentació de les declaracions.

Mitjançant la pàgina web del DARP es facilita informació general sobre la DUN, els ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i altres gestions.

A tots els declarants de l’any 2016 se’ls envia un correu electrònic amb la contrasenya per poder fer la declaració DUN 2017, consultar les dades i la informació gràfica de l’explotació declarades els anys anteriors. En cas de no rebre el correu electrònic, caldrà que el demanin a l’Oficina Comarcal del DARP.

Per segon any consecutiu, al visor SIGPAC es publica la capa DUN 2017 que recull les declaracions de recintes presentades fins el dia anterior i es pot consultar públicament. Aquesta capa, pionera a tot l’Estat, permet que es pugui consultar les duplicitats, bàsicament les gràfiques, i es tingui així més informació per a solucionar-les.

Una altra eina que simplifica la declaració són els CROMOS. El DARP va ser pioner a posar a disposició aquest document personalitzat per a cada explotació en format PDF que consta d’una pàgina per cada parcel·la de l’explotació declarada a Catalunya amb la foto aèria, la informació dels recintes SIGPAC de la campanya i les dades declarades de l’any anterior.

Aquesta és la tercera campanya de la DUN del nou període de la Política Agrària Comuna 2015-2020, que preveu les línies de suport i ajuts a les explotacions agràries, per garantir la seva continuïtat i afavorir, així, la sobirania alimentària i la gestió sostenible del medi.

 

Informació relacionada