AJUTS | 07/02/2017  RuralCat

Ajuts per a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts per a la destil·lació de subproductes de la vinificació. Les operacions de destil·lació de subproductes per als quals es demani ajut hauran d'haver finalitzat com a molt tard el dia 15 de juliol de la campanya.

L'objectiu d’aquests ajuts és subvencionar els destil·ladors o destil·ladores autoritzats/ades que tinguin les seves instal·lacions a Catalunya.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les destil·leries autoritzades prèviament que operin al territori català. Les operacions de destil·lació de subproductes per als quals es demani ajut hauran d'haver finalitzat com a molt tard el dia 15 de juliol de la campanya.

Aquests ajuts s'han convocat per l’ORDRE ARP/12/2017, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm. (DOGC núm. 7302- 06/02/2017)
 

Informació relacionada