AJUTS | 08/02/2017  RuralCat

Ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponent a la campanya 2017-2018.

Podran ser objecte de promoció els productes de qualitat destinats al consum directe que tinguin possibilitats d'exportació o de noves sortides comercials a tercers països i, a més, tinguin DOP o IGP o indiquin la varietat de raïm per a vinificar.

S’entén com a productes de qualitat destinats al consum directe: vi, vi de licor, vi escumós, vi escumós de qualitat o aromàtic de qualitat, vi d'agulla, vi d'agulla gasificat, vi de raïm pansificat, vi de raïm sobremadurat i vins procedents de la producció ecològica.

 

Grups de països prioritaris

 

Les accions de promoció es poden realitzar a qualsevol a país però s’estableixen tres grups prioritaris:

  • GRUP 1: Estats Units, Canadà, Japó, Xina (inclosos Hong Kong i Taiwan), Suïssa, Rússia i Mèxic.
  • GRUP 2: Corea del Sud, Brasil, Noruega, Austràlia, Perú, Colòmbia, Singapur, República Dominicana, Cuba, Costa Rica i Panamà.
  • GRUP 3: Índia, Malàisia, Filipines, Vietnam, Puerto Rico i Tailàndia

 

Presentació de sol·licituds

 

Les persones interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per l'article anterior poden presentar les seves sol·licituds d'accions i programes i la documentació corresponent fins al 14 de febrer de 2017, inclòs.

Les persones beneficiàries podran sol·licitar un únic pagament o pagaments intermedis de la contribució comunitària anual. Les sol·licituds de pagament es referiran a les accions realitzades i pagades pel beneficiari.

Les sol·licituds de pagaments intermedis podran presentar-se els mesos d'octubre de 2017, febrer de 2018 i juny de 2018.

La sol·licitud del saldo de l'ajut s'haurà de presentar, de manera improrrogable, a més tardar el 30 de juny de 2018.

Aquesta convocatòria auxilia les accions i els programes de promoció que s'executin dins del termini de l'1 de juny de 2017 al 31 de maig de 2018, ambdós inclosos s'executin i hagin estat pagats abans de la presentació de la sol·licitud de pagament.

Per a més informació consulteu:

  • RESOLUCIÓ ARP/155/2017, de 7 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponent a la campanya 2017-2018.
  • ORDRE ARP/14/2017, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països.