AJUTS | 10/02/2017  DARP

El DARP destinarà 1 M€ a projectes demostratius per a la transferència de coneixements tècnics i de gestió

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 d'abril de 2017.

Els ajuts s'adrecen a activitats demostratives com ara parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius. Font: DARP

Els ajuts s'adrecen a activitats demostratives com ara parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) destinarà un milió d’euros en ajuts que tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats demostratives com ara parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats; es consideren com a tals aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat catalana.

Dins dels criteris de priorització, es tindran en compte, entre altres factors, el grau de participació del sector en la proposta presentada. Les propostes hauran de pertànyer a un dels àmbits estratègics següents:

  1. Gestió eficient de l’aigua, l’energia i la fertilització orgànica.
  2. Innovació agroalimentària.
  3. Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària.
  4. Gestió sostenible i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal.


Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

La innovació i la transferència tecnològica prioritàries

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va definir com una de les seves prioritats l’impuls i la coordinació de R+D i la innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari i rural de Catalunya. Aquest compromís es va formalitzar amb l’aprovació del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.

Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d’aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Programa de desenvolupament rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Per donar resposta als objectius de govern de potenciar la transferència tecnològica al sector agroalimentari i forestal de Catalunya, el Programa de desenvolupament rural per al període de programació 2014-2020 (PDR) preveu dins la mesura 01 Accions de transferència de coneixements i informació l’operació 01.02.01, ajuts destinats a les activitats de demostració i a les accions d’informació.