INNOVACIÓ | 15/02/2017  RuralCat

Llibre de la Innovació al Sector Agroalimentari 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat el programa "Innovació al sector agroalimentari 2017" que recull l'oferta de serveis i activitats per a la innovació i la professionalització del sector agroalimentari, forestal i del medi natural català.

Amb l’objectiu general d’afavorir la innovació a les empreses agràries, agroalimentàries i forestals de Catalunya actualment s’està duent a terme el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.

En aquest marc i, com destaca el programa “Innovació al sector agroalimentari 2017”, enguany s’han establert quatre àmbits estratègics: la gestió eficient de l’aigua, l’energia i la fertilització orgànica; l’emprenedoria i la innovació agroalimentària; la qualitat, la seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària; i la gestió sostenible i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari, pesquer i forestal.

 

Instruments per a l’impuls de la innovació agroalimentària

 

El document descriu com a instruments per a l’impuls de la innovació: la transferència tecnològica i gestió del coneixement, professionalització del sector agroalimentari i el foment de la innovació.

Dins l’àmbit de la transferència tecnològica i la gestió del coneixement, destaca el Pla anual de transferència tecnològica (PATT), que enguany compleix 15 anys des de la seva primera edició i oferirà un total de 944 actuacions, el Servei d’assessorament agrari de Catalunya  i el portal RuralCat .

Dins l’àmbit de la professionalització del sector agroalimentari, destaca el paper de les escoles agràries gestionades pel Servei de Formació Agrària.

Pel que fa al foment de la innovació, destaca Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya , el foment dels projectes innovadors col·laboratius (Grups Operatius) , el foment d’activitats de demostració al sector agroalimentari , forestal i del medi natural , el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) i el Premi Ruralapps .