PORCÍ | 17/02/2017  DARP

Més de 200 explotacions porcines participaran en un pla pilot per determinar el nitrogen real produït per cada granja

Es tracta d'un mètode capdavanter al món que recull els darrers avenços en alimentació del bestiar, gestió a la granja i sanitat animal. El proper 22 de febrer es constituirà un comitè de seguiment del Pla Pilot format per administració i entitats del sector porcí

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posarà en marxa en els propers dies un pla pilot que s’aplicarà a més de 200 explotacions porcines de Catalunya, per determinar el nitrogen real produït per cada granja. El mètode que s’aplicarà és capdavanter al món i recull els darrers avenços en alimentació del bestiar, gestió a la granja i sanitat animal.

Aquest mètode, que actualment només l’estan implantant Dinamarca i els Països Baixos, permetrà, mitjançant el coneixement de la quantitat de nitrogen i altres nutrients que contenen els purins de cada granja, ajustar la fertilització a les necessitats del cultiu, optimitzar la distribució del fertilitzant i, en molts casos, també un estalvi econòmic.

El Pla pilot es desenvoluparà entre febrer i octubre de 2017 per poder aplicar els resultats a partir del 2018 a la totalitat de les explotacions ramaderes de Catalunya (unes 5.000).

El proper 22 de febrer el DARP constituirà un comitè de seguiment del pla pilot, format per representants de l’Administració i entitats del sector porcí, que tindrà com a objectiu establir els paràmetres bàsics per al càlcul de la generació de nitrogen i vetllar pel compliment dels objectius del pla.

Aquestes actuacions s’inscriuen en els canvis normatius en l’àmbit de la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes que porta a terme el Govern i que consisteix en ajustar al màxim els coeficients de generació de nitrogen i les necessitats dels cultius. Aquesta estratègia integral que promou el departament d’Agricultura per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes es basa en tres línies d'actuació: millora en la gestió de les explotacions agràries, innovació en les aplicacions als sòls per aconseguir una fertilització orgànica d’excel·lència i la millora dels sistemes d’assessorament, control i seguiment d'aquestes aplicacions.