AGROALIMENTACIÓ | 22/02/2017  DARP/RuralCat

Fitxes "Aspectes crítics de Qualitat"

Les fitxes explicatives"Aspectes crítics de qualitat" són un format divulgatiu sobre els assumptes més rellevants relacionats amb la qualitat que afecten cada sector alimentari i que es consideren crítics per a garantir l'assegurament de la qualitat del producte que es comercialitza; també s'hi inclouen aquells aspectes que, atesa l'experiència de control en cada sector, són sensibles i sovint constitueixen motiu d'irregularitat.

Els aspectes crítics de qualitat tracten condicions i requisits inherents als processos de fabricació, a l’emmagatzematge, a l’envasament, a la presentació del producte, a la identitat de les matèries primeres i dels productes acabats, al sistema d’assegurament de la traçabilitat, i tots aquells altres aspectes que condicionen la comercialització de productes conformes.

En les fitxes explicatives”Aspectes crítics de qualitat” es fa un incís especial en les pràctiques expressament prohibides o no autoritzades que condicionen l’elaboració i comercialització de l’aliment, com ara la prohibició d’utilitzar algun ingredient o d’efectuar algun tipus de manipulació. Alguns dels aspectes crítics detallats afecten tot un sector alimentari i altres específicament només un producte determinat o algun tipus de productes, en concret.

Aquestes fitxes explicatives no són exhaustives i són documents orientatius, sense validesa jurídica, i la seva finalitat és posar en rellevància els aspectes de qualitat més significatius que condicionen l’activitat dels operadors d’empreses alimentàries, per tal que es tinguin en compte i evitar, així, pràctiques o accions irregulars i eradicar productes no conformes del circuit comercial.

D’aquesta manera, es pretén que els aliments que arriben al consumidor compleixin amb tots els requisits de qualitat legislats, com ara naturalesa, identitat, composició, procés d’elaboració, etc.

Les fitxes explicatives ”Aspectes crítics de qualitat” estan disponibles en els apartats publicats: