AJUTS | 23/02/2017  RuralCat

Convocatòria dels ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia

Ha estat publicada al DOGC la Resolució ARP/261/2017, de 15 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2017.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Heneralitat de Catalunya ha convocat els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2017.

Els ajuts d’aquesta convocatòria són:

1.1 Règim de pagament bàsic:

 • Ajut de pagament bàsic.
 • Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient.
 • Pagament complementari per als/a les joves agricultors/es.
 • Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

1.2 Règim de petits agricultors.

1.3 Ajuts associats per a les persones agricultores:

 • Ajut associat al cultiu de l'arròs.
 • Ajut associat als cultius proteics.
 • Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.
 • Ajut associat als llegums de qualitat.
 • Ajut associat al tomàquet per a indústria.

1.4 Ajuts associats per a les persones ramaderes:

 • Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.
 • Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix.
 • Ajut associat per a les explotacions de boví de llet.
 • Ajut associat per a les explotacions d'oví.
 • Ajut associat per a les explotacions de cabrum.
 • Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials l'any 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 • Ajut associat als ramaders de boví d'engreix que van mantenir drets especials l'any 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 • Ajut associat als ramaders d'oví i cabrum que van mantenir drets especials l'any 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

1.5 Ajuts als fruits de closca en el marc del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris a què es refereix la disposició addicional primera del Reial decret 1075/2014.

1.6 Ajut excepcional al sector lacti, d'acord amb el Reglament delegat (UE) 2016/1613 de la Comissió, de 8 de setembre de 2016, i amb el Reial decret 70/2017, de 10 de febrer.

Els ajuts directes són els ajuts amb finançament 100% de la Unió Europea que tenen com a objectiu fonamental donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries.