FERTILITZACIÓ | 23/02/2017  OdF

Full informatiu núm. 15 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya central

L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha editat el Full informatiu núm. 15 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya central, dedicat als cultius extensius d'hivern.

Aquest full informatiu ens informa sobre el nitrogen (N) al medi natural i la variabilitat del contingut de nitrats al sòl. També aporta recomanacions genèriques per a la fertilització de cobertora en cereals d’hivern.

Recorda que aquest document i altra informació tècnica sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals, la pots trobar al web de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes.

A més, a Ruralcat també trobaràs altres oficines virtuals que poden ser del teu interès com: Sanitat vegetal, xarxa-i.cat agroalimentària de Catalunya, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament i Suport a la Indústria Agroalimentària.