DESENVOLUPAMENT RURAL | 02/03/2017  DARP

DARP i CaixaBank signen un conveni per finançar projectes de cooperació Leader dels GAL

Aquests projectes, que són per al període 2017-2020 i estan aprovats pel Departament d'Agricultura, compten amb un import d'ajut total de 4,6 M€.

Un moment de la signatura del conveni entre el DARP i CaixaBank Font: DARP

Un moment de la signatura del conveni entre el DARP i CaixaBank Font: DARP

El secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), David Mascort, i el Director Territorial de Caixabank a Catalunya, Jaume Masana, han signat un conveni de col·laboració per a donar suport financer als projectes de cooperació Leader, duts a terme pels Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya a càrrec de les anualitats 2017 a 2020. El DARP ha aprovat aquests projectes, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), i compten amb un import d’ajut total de 4,6M€, amb un cofinançament del 43% per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En virtut d’aquest conveni, Caixabank estudiarà les necessitats d’aquests grups locals i formalitzarà pòlisses de crèdit per cobrir les necessitats financeres dels GAL, a fi de poder executar els projectes de cooperació aprovats pel DARP.

Les pòlisses tenen un termini d’amortització de 12 mesos, sense comissió d’obertura, sense comissió d’estudi, amb una comissió de no disponibilitat del 0,10% i amb un índex inicial i de revisió d’EURIBOR a 3 mesos més un diferencial. Aquest diferencial s’aplica seguint el principi de prudència financera, que el fa molt favorable.

Amb eines com aquestes, el Departament posa els mitjans necessaris per aconseguir l’execució total dels projectes de cooperació, que són una eina fonamental per al desenvolupament de les estratègies territorials dels grups Leader.

Aquests projectes de cooperació tracten temàtiques tan diverses i transversals com el paisatge i la pedra seca, les energies renovables, l’eficiència energètica i el canvi climàtic, el suport a les empreses rurals, els joves, el comerç i la gastronomia del producte agroalimentari local, els espais naturals protegits, o el teletreball i les noves tecnologies, entre d’altres.

El programa Leader té l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica a les zones rurals mitjançant una metodologia de gestió que permeti ajustar les estratègies de desenvolupament rural a escala local. Amb aquesta finalitat, es van crear 11 grups d’acció local, els quals, amb la participació activa dels seus actors econòmics i socials, tant els públics com els privats, poden adaptar les seves estratègies de desenvolupament rural a les necessitats territorials pròpies, i seleccionar els projectes que més s’hi adaptin. D’aquesta manera, els grups d’acció local duen a terme una funció dinamitzadora i d’assessorament integral de projectes empresarials, donen un impuls econòmic i de cohesió social i aporten millores mediambientals al seu territori.