MILLORES MEDIAMBIENTALS | 01/12/2010  RuralCat

20 productors de Tarragona s'apunten al "Celler Sostenible"

Un total de 20 productors, quatre per cadascuna de les denominacions d'origen de Tarragona, participen en l'estudi científic "Celler Sostenible", que finalitzarà el mes de març del 2011, amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua i electricitat per litre de vi produït.

 

L'objectiu final del projecte, que aspira a reduir les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera i optimitzar la reutilització de l'aigua en els processos de producció, és disposar d'una eina de millora mediambiental pels cellers, sobretot pels més petits que ara no hi tenen accés pels elevats costos.
 
Els cellers seleccionats hauran d'aportar informació sobre el consum energètic. A través d'una enquesta s’ha pogut conèixer el volum de producció, els consums energètics, la procedència de l’aigua i el destí un cop ha estat utilitzada i s’ha convertit en residual. A més, s’ha obtingut informació sobre bones pràctiques per a la minimització del consum de l’aigua, així com les mesures de prevenció pel que fa a la contaminació. Finalment, es vol quantificar el consum d’energia i obtenir un inventari dels equips de climatització amb l’objectiu de poder valorar si són els adequats en cada cas.
 
Amb tot, es preveu implantar una aplicació informàtica perquè cada celler conegui l'adequació dels seus processos al conjunt del sector.
 
La fase final de l’estudi comportarà la comparació dels resultats obtinguts i l’elaboració de conclusions. L’informe final indicarà quina és la problemàtica actual sobre la gestió de l’aigua i l’energia als cellers de la demarcació, al mateix temps que inclourà un procediment estandarditzat de treball. Un altre dels objectius de l'estudi és l’edició d’una guia de bones practiques per al sector.
 
Aquest projecte està impulsat per la Diputació de Tarragona i l'obra social de La Caixa a través de la Fundació Parc Tecnològic del Vi , amb seu a Falset (Priorat).