SANITAT ANIMAL | 27/09/2017  DARP

Catalunya, declarada regió oficialment indemne de brucel·losi bovina

La Unió Europea confirma aquest estatus que garanteix que a Catalunya es compleix amb els criteris establerts per la normativa comunitària en relació al control de la brucel·losi en el bestiar boví.

El Comitè Permanent de la cadena alimentària i de la sanitat animal de la Unió Europea ha inclòs Catalunya en la llista de territoris i països  oficialment indemnes de brucel·losi bovina (Decisió de la Comissió 2003/467).

Aquesta decisió és la culminació de l’esforç i treball conjunt del sector, des dels productors fins a l’Administració (departaments de Salut i Agricultura), empreses, laboratoris, i molt particularment de tots aquells veterinaris i tècnics d’empresa, de les ADS o habilitats i serveis veterinaris oficials que al llarg de més de 25 anys han estat treballant intensament per assolir aquest objectiu.

El DARP és el responsable de l'execució dels programes sanitaris de les malalties dels animals, d’entre els quals s’inclou l’erradicació de la brucel·losi bovina, coordinat pel Servei de Prevenció en Salut Animal.

Amb aquest nou estatus sanitari per part de Catalunya s’obre una nova estratègia de vigilància de la malaltia, en què la col·laboració entre l’Administració i el sector serà una peça clau per al manteniment d’aquest estatus. Així mateix, caldrà seguir treballant per a fer front a nous reptes en sanitat animal del sector boví de la mateixa manera que s’ha fet amb la brucel·losi bovina.

El Departament d’Agricultura també ha iniciat l’expedient per al reconeixement de Catalunya com a regió oficialment indemne de brucel·losi per a les espècies ovina i caprina.