MÓN RURAL | 02/12/2010  RuralCat/FMR

El 44% dels joves que viuen als pobles petits preveu marxar

Segons un estudi de l'Observatori d'Educació Rural de Catalunya (OBERC) el 44% dels joves que viuen en municipis de menys de 3.000 habitants preveu marxar del poble per la manca d'equipaments educatius i culturals. L'estudi revela que el creixement demogràfic dels darrers anys ha afavorit el rejoveniment de la població i que els serveis existents al món rural han experimentat un grau important de millora, però encara són insuficients en àmbits com l'educació, la cultura i els serveis adreçats a la gent gran. Molts municipis rurals no disposen, encara, de locals juvenils, esplais, llars d'infants, biblioteca municipal, escoles d'adults o telecentres.

 
Es dóna la paradoxa de què els equipaments no augmenten proporcionalment al creixement demogràfic dels municipis petits, un creixement degut tant a la població estrangera com a la migració interior, provinent d'altres municipis, comarques i demarcacions. Des dels anys 90 fins al 2007, els municipis de menys de 3.000 habitants han viscut un creixement demogràfic del 18,3%, un 1,5% més que la mitjana catalana.
 
Finalment, val a dir que aquest tipus de municipis ocupen el 69% del territori i representen el 71,85% dels 946 municipis catalans, tot i que només suposen el 7% de la població de tot Catalunya. Per exemple, el 89% dels municipis de Lleida comparteixen aquestes característiques. 
 
L’OBERC va néixer l’any 2007, impulsat per la Fundació del Món Rural, el Secretariat de l'Escola Rural de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el Grup Interuniversitari d'Escola Rural, les diputacions de Lleida, Barcelona i Girona, així com els departaments d'Educació i d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és aportar la perspectiva rural a les polítiques d'ensenyament del Govern per superar la visió predominantment urbana i a partir de la recerca i generant debat. L’escola rural és un model educatiu implantat al nostre país als municipis de menys de 3.000 habitants que integra diferents edats amb diferents graus formatius en una mateixa aula i que s’organitza a través de les Zones Escolars Rurals (ZER).