POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA | 02/12/2010  RuralCat/MARM

43.000 pagesos i ramaders rebran més de 135 milions de la PAC

En el marc dels ajuts específics de la "Revisió mèdica de la PAC ", més de 43.000 agricultors i ramaders es beneficiaran, el seu primer any d'aplicació, dels programes de suport als sectors de boví de llet, oví i caprí per a la producció de carn, així com per als Programes Nacionals per al Foment de Rotacions de Cultiu en Terres de Secà i per al Foment de la Qualitat dels Llegums, per un total superior als 135 milions d'euros.

 

Sector agrícola

En concret, 14.890 pagesos del sector de les terres de secà comptaran amb un pressupost de 69,6 milions d'euros, mentre que el pressupost del Programa de Qualitat dels Llegums és d'un milió d'euros.
 

Sector ramader

D'altra banda, el pressupost total per al sector boví de llet és de 40, 2 milions d'euros. Es distribuiran entre més de 17.000 ramaders amb l'objectiu de garantir la viabilitat del major nombre possible d'explotacions durant la fase de transició fins a la desaparició del règim de quota làctia.
 
Per al sector de l'oví i caprí de carn es destinen 26,2 milions d'euros, als quals hi podran accedir 11.200 ramaders.
 
Amb aquesta línia de suport es pretén potenciar el manteniment de la producció d'oví i caprí en relació amb la fixació de població rural, la vertebració del territori i el manteniment de la biodiversitat, així com evitar la desaparició dels usos tradicionals d'explotació d'oví i caprí.