I+D | 03/12/2010  RuralCat/Junta de Andalucía

Creen un plàstic biodegradable a partir de la pell del tomàquet

Un grup d'investigadors ha creat un plàstic biodegradable procedent de la pell del tomàquet amb aplicacions en el camp de l'alimentació i la salut. El material resultant és innocu, viscoelàstic, de gruix variable i color ataronjat, innocu i amb la mateixa durabilitat que la pell del fruit.

 

Els investigadors van prendre com a referència el component principal de l'epidermis del tomàquet: un biopolièster denominat cutina que constitueix la matriu de la capa cuticular que recobreix la superfície de les fulles, tiges no lignificats i fruits de les plantes superiors. La funció principal d'aquest biopolímer és preservar la pèrdua d'aigua des de l'interior cel·lular i d'actuar com interfase entre la planta i el medi extern. El responsable del projecte, José Jesús Benítez Jiménez, assegura que "la cutina es contempla com a un producte biocompatible, biodegradable i no tòxic que la pròpia naturalesa empra com capa protectora de fruits i fulles, i, per tant, susceptible de ser adaptat artificialment i emprat com a material comercial per a l'envasament d'aliments". "Sorprenentment, i malgrat formar part de teixits vegetals molt diversos, el procés evolutiu ha conduït a què la composició química de la cutina vegetal sigui molt homogènia", subratlla.
 
Entre les claus del disseny d'aquest nou material destaquen les característiques bioquímiques en la formació de la pell. "Es tracta d'una ruta descrita que hem emprat en l'elaboració del producte acabat. Els monòmers, obtinguts amb la manipulació de la pell en medi alcalí, posseeixen unes propietats fisicoquímiques intrínseques que el converteixen en els més adequats per assolir l'èxit en l'operativitat del biopolièster en el medi natural", apunta Benítez. "Només cal sotmetre aquest producte acabat a determinades condicions fisicoquímiques per obtenir un plàstic que s'ajusti a les nostres necessitats".
 
En aquesta troballa han participat investigadors de l'Institut de Ciències Materials de Sevilla (CSIC-US) i de la Universitat de Màlaga (UMA).