ÚNICA A EUROPA | 03/12/2010  RuralCat/DAR

Premien el DAR pel disseny d'una metodologia que simplifica el control dels ajuts comunitaris

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha estat premiat en el marc de la 16a Conferència Anual Internacional sobre Sistemes d'Informació Geogràfica, Teledetecció i la PAC, organitzada per la Comissió Europea a Bergamo (Itàlia). El DAR va presentar una ponència sobre la nova metodologia de control dels ajuts comunitaris amb imatges recents que simplifica tot el procediment. Aquesta metodologia pionera a tot Europa ha estat implementada amb èxit durant aquesta campanya en diferents comarques.

Imatges aèries captades a través de la nova metodologia. Font: DAR.

 

La metodologia del DAR consisteix en realitzar els controls amb imatges aèries recents de la mateixa campanya en què es sol·licita l’ajut. S’utilitza diferents plataformes com per exemple, avions no tripulats (UAV), combinats amb altres sensors del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). D'aquesta manera es simplifica la gestió, amb un estalvi de costos i un augment de rendiment molt considerables. Tanmateix permet realitzar la resolució de les parcel·les en despatx en un 90%, deslligant el control de les condicions climàtiques, orogràfiques i garantint una visió objectiva i reproduïble de la explotació. També s’han simplificat els tràmits que ha d’efectuar el beneficiari durant el procediment de verificació.
 
Val a dir que, per a l'èxit del projecte, han sigut claus els vols facilitats pel ICC, l'innovador servei Ortoxpress de l'ICC, que permet disposar de les imatges poques setmanes desprès d'efectuar els vols, i la integració de les ortoimatges mitjançant protocols WMS en l’aplicació de gestió dels controls (CON).